JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Google PageRank

Partnereink


 nagymama.hu

Hírszolgáltatás

Szavazások

Tetszik Önnek a szövetség honlapja?
 
Kezdőlap
Hirdetés
Személyes beszámolók
2007. július 05. csütörtök 23:00
A színpadi műsorszámok érdekesek, színesek, színvonalasak voltak. Igaz, az időjárás olykor megijesztett bennünket, de a tervezett program megvalósult.
Minden korosztály képviseltette magát, az óvodás korúaktól a nyugdíjasokig. Ez is azt bizonyítja, hogy mindenki megtalálta, megtalálhatta a kedvére való műsorszámot, produkciót. A színpadi programokat sokan nézték végig, a hangulat vidám volt a nap folyamán. Megismerhettük a vendég községek hagyományait, az adott település népviseletét, dalait. Mi, vámosgyörkiek pedig bemutatkozhattunk, bemutathattuk a községünkben működő csoportok életét, műsorszámait. Előadhattuk azokat a műsorokat, amivel izgatottan készültünk erre a különleges napra.
A nézők kitartása, hangos, olykor szűnni nem akaró tapsa minden szereplőt örömmel töltött el és azzal az érzéssel, hogy érdemes volt dolgozni ezért a napért.
Úgy gondolom, hogy ez a találkozó közelebb hozta az embereket egymáshoz. A szereplők a gyakorlások során szinte összekovácsolódtak. Az minden előadásból érződött.  Barátságok, ismeretségek kötettek, ami a mai világban nagyon fontos, hiszen az emberek sokszor csak elmennek egymás mellett szótlanul, idegenként. A mosolyra, a segítő, bátorító jó szóra mindnyájunknak szüksége van. Ez ad erőt a továbblépéshez, az új elkezdéséhez, önmagunk megvalósításához.
 
Tóth Zoltánné, Kiss Judit
 
Egyházzenei hangverseny 2007. június 2. Vámosgyörk, Mindenszentek Templom
 
A VTOT keretein belül megrendezésre került templomunkban az egyházzenei találkozó. Igaz, a „Vámos-család”-ból csak egyetlen kórus jelentkeztett, de ez nem törte meg lelkesedésünket.
Délután 5 órakor kezdődött a hangverseny, amelyen az egyházi zenére kíváncsi hallgatók szép számmal vettek részt.
A hangverseny kezdetén Seregi László – a Somogyvámosi Ökumenikus Énekkar karnagyának – orgonajátékát hallhattuk, majd feleségével Sereginé Németh Dórával adtak elő 2 Sütz darabot.
A Vámosgyörki Scola gregorián tételeket adott elő a Graduale Triplexből latin nyelven, majd két kétszólamú ének következett Volly István és Bárdos Lajos szerzőktől. Kórusvezető: Barnáné Pittner Krisztina.
Ezután Kalocsai Mária népdalénekes csodálatos hangjában gyönyörködhettünk, aki saját maga is felkerekedik népdalgyűjtésre határainkon túlra is, hogy minél hitelesebben közvetíthesse számunkra az értékes népdalokat. Előadásában Moldvai csángóföldi Boldogasszony éneket, „Ittes ereszkedik Márton szép Ilona” kezdetű balladát, majd az ősi székely himnuszt hallhattuk.
Végül a Somogyvámosi Ökumenikus Énekkar műsorát élvezhettük, amelyben megszólaltak régi mesterek (Michael Praetorius, William Byrd, G. P. da Palestrina) művei mellet magyar szerzők (Rezessy László, Pécselyi Király Imre, Kodály Zoltán) kompozíciói is. Kórusvezető: Seregi László
A hangverseny jó hangulatát fokozta, hogy a somogyvámosiak 3 zulu keresztény éneket is előadtak zulu nyelven, amelyekkel nagyon jó hangulatot teremtettek.
Mind az előadók, mind a hallgatóság lélekben feltöltődve távozott a templomból.
Remélem, folytatódhat ez a megkezdett hagyomány, és templomunkban minden évben tudunk szervezni egyházzenei találkozót mindnyájunk nagy örömére!

Barnáné Pittner Krisztina
 

Utolsó frissités ( 2008. március 01. szombat 17:51 )
Bővebben...
 
Sajtó viszhang
2007. július 05. csütörtök 23:00

Pénzügyőr 01 Pénzügyőr 02 VTOT újságcikk

Újságcikk 04 VTOT Újságcikk 05 VTOT újságcikk 06

Utolsó frissités ( 2008. március 01. szombat 17:47 )
 
Irodalmi pályázat a VTOT keretében
2007. július 10. kedd 23:00

A találkozó programtervezetének az élén szerepelt – a tudományos kerekasztal mellett – az irodalmi pályázat, amely a települések életével kapcsolatos érdekes történet elbeszélés, elbeszélő költemény vagy adoma formájában való feldolgozását tűzte ki célul. A szervezők hangsúlyozni kívánták ezzel, hogy a jelenleg „alulról” szerveződő és a remények szerint majdan /Popper Péter kifejezésével/ „összeérő” kisebb-nagyobb közösségek – ami ez az új formáció is – szellemi-lelki-morális kondíciója nélkülözhetetlen az új magyar társadalom létrejöttéhez. A hagyományőrzés, az „ismeretlen múlt” /a sokszor torz, hiányos történelmi tudat „fehér foltjai/ feltérképezése, az anyanyelvi kultúra ápolása, lehetőség teremtése a szép iránt fogékony kreatív emberek számára – ezek voltak a pályázat kiírásának alapgondolatai.
 
Helyezések:

I. díj: A zsűri nem adta ki.
II. díj /megosztva/:
Kissné Hajni /Vámosgyörk/ – elbeszélés – Visontai Kovách Lászlónak, Vámosgyörk utolsó „földesurának” emberi alakja.
Varga Gyula /Vámosgyörk/ - elbeszélés – gyermekkori élmények a második világháborúból: felszabadultunk?
III. díj /megosztva/:
Nagy Ágostonné /Nemesvámos/ – adomák Nemesvámosról.
Palla Jánosné Hevér Piroska /Vámosgyörk/ – vers.
Wanderer Ferencné /Somogyvámos/ – adomák Somogyvámosról.

A szervező megköszöni Halász Margit vámospércs – budapesti írónak, hogy legújabb regénye példányaival, illetve Szabó István vámosgyörki írónak-költőnek, hogy jelentős számú kötete rendelkezésre bocsátásával a díjazást nagy mértékben segítette.
Ugyancsak köszönet jár a vámosgyörki Visontai Kovách László Általános Iskola tanárainak és dolgozóinak – különösen Kovács Lajos igazgatónak, Kovácsné Medve Mária magyartanárnak és Szedmák Istvánné igazgatóhelyettesnek a zsűrizésben, illetve az eredményhirdetést is szolgáló rendezvény megszervezésében nyújtott segítségért.

Dr. Szabó István
   a rendezvény szervezője

Adomák a pályázatokból
Nemesvámos:

„Jártál-e már Vámoson?”
Ez a kérdés gyakran hangzott el úgy évszázaddal ezelőtt a környék vásárain, ahol a vámosi ember poharazgatás közben ismerkedett a messziről jött idegennel. S ha az mégcsak nem is hallott róla, tovább kérdezett, de a választ, bár kissé különösen fogalmazva, azonnal megadta: „Tudod-e, mekkora nagy falu az? Király a harangozója, száz a pap benne és annyi a tanító, mint a bot.” Alkalmanként találós kérdést tett fel: „Tudod-e, melyik Veszprém megyében az a falu, amit lencseországnak hívnak és száz papja egy bottal megy a templomba, a király meg harangoz?” A beszélgetőtárs bizonyára csodálkozva várta a rejtély feloldását és jót nevetett a hallottakon: a község harangozója akkortájt a népes Király családból került ki, református papját Szász Kálmánnak, rectorát pedig Bott Miklósnak hívták. E három tisztség betöltői hosszú éveken, évtizedeken át szolgálták Vámos népét. A róluk – nevük, funkciójuk alapján – formált nyelvi játékok a falubeliek humorérzékét hirdetik. Az idősebbek ma is nevetve emlékeznek gyermekkoruk esti harangszóira, amikor számukra ámulatot keltően – megszólaltak a felnőttek: „No, harangoz a király!”

Utolsó frissités ( 2008. március 01. szombat 17:28 )
Bővebben...
 
Kerekasztal-beszélgetés a Vámos- névelem kialakulásáról
2007. július 10. kedd 23:00

Az általános iskola adott otthont annak a tudományos ülésnek, amelyet a Vámos-napok programjának összeállításakor a szervezők még tisztán nyelvészeti jellegűre terveztek, ám a kerekasztal-beszélgetés forgatókönyvét végül, ahogy mondani szokták, maga az élet írta – sokkal színesebben, mint arra akár a legelőrelátóbbak képesek lehettek volna.
 
Persze, ez nem is történhetett másként, hiszen a részvételi szándékukat előre jelző előadók közül az egyetlen vérbeli nyelvész, Szabó G. Ferenc, a Nyíregyházi Főiskola Magyar Nyelvészeti Tanszékének tanára vizsgáztatási kötelezettségei miatt távol maradt. Az általa írt tanulmány – A Vámos- jelző középkori helységneveinkben : Magyar Nyelvjárások, 35. sz. (1998) – részleteit így, az ülés moderátora, Szabó István, vámosgyörki író, költő olvasta fel gondolatindító gyanánt. Ezután Nemesvámos néveredetéről Sövényházi Balázs képviselő úr ismertette dr. Praznovszky Mihálynak, a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatójának tudományos alapossággal és könnyed szellemességgel írt alkalmi tanulmányát. A tárgyszerű tényeken túl többek között arról a – tudományosnak legfeljebb a vicctan területén elfogadott – „elméletről” is hallhattunk, hogy a korabeli figurális ábrázolásban a vámosok betört orral láthatók, mert a vámvita végeredménye gyakran nyolc napon túl gyógyuló sérülés volt. Vámosújfalu történetéről, nevének kialakulásáról Varga Gyula tanár úr mesélt a résztvevőknek. A rendkívül alapos felkészülésről tanúskodó előadása végén a jelenlévők reményüket fejezték ki, hogy a korabeli, virtuskodó újfalusiak által „szedett” „vérvám” nem kerül újra bevezetésre. A következőkben a kerekasztal-beszélgetés, amennyivel eltért eredeti témakörétől, annyival gazdagabbá is vált. Vámosatya és Vámosoroszi szószólója dr. Szabó József János alezredes úr volt, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem docense, hadtörténész. Rendkívüli szakmai tudásról árulkodó, ugyanakkor élményszerű előadásában a fő hangsúlyt az elnéptelenedés szomorú útját járó Vámosatya „fekete ládájának”, a Büdy-várnak a bemutatására helyezte. A község megmaradásának záloga lehet az egykori erőd feltárása, melyhez az ülés résztvevőinek szellemi támogatását kérte, és kapta. A következő előadások aktualitását az adta, hogy az I. Vámos Települések Országos Találkozója évében ünnepli a Vám- és Pénzügyőrség a 140. születésnapját. Banicz László történész, a barcsi Dráva Múzeum munkatársa a barcsi pénzügyőrség történetéről beszélt a szenvedélyes kutató mély átélésével. Korabeli dokumentumok elektronikus másolatai segítségével megismerkedhettünk a múlt legkeresettebb dohány-, szesz- és egyéb csempészeivel is. A Vám- és Pénzügyőrség majd’ másfél évszázados történetét dr. Köpf László, a Rendőrtiszti Főiskola Vám- és Pénzügyőri Tanszék vezetője foglalta össze dióhéjban, kitekintést adva a jövő fejlődési irányaira is. Szentiványi Ildikó tanítónő a témához ugyan szigorúan nem kapcsolódó, de rendkívül ízes somogyvámosi adomáival derítette tovább a kezdettől fogva oldott hangulatú ülést. Érdeklődő hallgatóként Vámoscsalád képviselője is részt vett a rendezvényen. Miután senkinek sem volt más „elvámolnivalója”, a hivatalos rendezvény kötetlen társalgássá, ismerkedéssé alakult át.
 
A kerekasztal-beszélgetés legtöbb résztvevője Vámosgyörkre Atkár községen át érkezett, melynek neve a legenda szerint a hajdani fuvarosok, kereskedők ’Ott kár menni, mert Györkön vámot szednek!’ figyelmeztetéséből származik. Valamennyi jelenlevő egyetértett abban, most nem volt ’ott kár’ Györk felé fordulni. Valamennyien bízunk benne, hogy jövőre újra találkozunk, immár a II. VTOT-n.

Szabó István
Utolsó frissités ( 2008. március 01. szombat 17:16 )
 
További tartalom...
<< Első < Előző 41 42 43 44 45 46 47 48 49 Következő > Utolsó >>

Találatok 231 - 235 / 242

Ma 2019. november 22. péntek, Cecília napja van.

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Insight Tours
www.it-nav.hu Pécs munka egerallas.hu SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Gyongyosallas.hu EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu SzekszardAllas.hu KaposvarAllas.hu TiszaujvarosAllas.hu Hirdetési oldal AusztriaAllas.hu DunakesziAllas.hu ErdAllas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu Hírlevél küldés MosonmagyarovarAllas.hu kupon
Free Joomla Templates
IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"