JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Google PageRank

Partnereink


 nagymama.hu

Hírszolgáltatás

Szavazások

Tetszik Önnek a szövetség honlapja?
 
Kezdőlap
Hirdetés
Legfrissebb hírek
2014. január 23. csütörtök 15:37
A Falvak Kultúrájáért Alapítvány bekapcsolódva a közéletbe 2013. –ban is pályázatot hirdetett a MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA CÍMRE. Összhangban a pályázatban megfogalmazott feltételekkel Vámosatya Önkormányzatának Képviselő testületének sikerült olyan személyt kiválasztani, aki megfelelt az igényeknek. A kiválasztott személy felkészültsége, érdeklődése, aktivitása, nemzeti elkötelezettsége, feladat megoldó képessége és a közösségért végzett munkája miatt alkalmas a Magyar Kultúra Lovagja címre (az Önkormányzat álláspontja szerint).
A választás Bók Mihály VTSZ főtitkárra esett, azért, mert a felsoroltakon kívül úgy ítéljük meg, hogy mindig előre vitte az adott közösség ügyét, cselekvő részvétele nélkül elképzelhetetlen az együttműködés a Nemzeti adó és Vámhivatallal.
A pályázatot a kiválasztott személyre a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért adtuk be a Falvak Kultúrájáért Alapítványhoz.
A jelölést felelősséggel átgondolva az alábbiak szerint tettük meg:

Pályázat:
Falvak Kultúrájáért Alapítvány
1134 Budapest
Gidófalvy u. 29.
Nick Ferenc Elnök Úr részére

A közösségért dolgozó ember megbecsülése
Bók Mihály Vámos Települések Szövetségének, főtitkárának javaslata: A Magyar Kultúra Lovagja címre

Tisztelt Címzett!

A mai társadalmi rendünk-nemzetünk fejlődésének törvényszerű vele járója, hogy az élet minden területén a KULTURÁLIS KAPCSOLATOKBAN, a társadalmi kapcsolatokban, a gazdaságban és a szellemi élet minden ágazatában növekednek a követelmények. Ma jobban meg kell küzdenünk a sikerekért, sok esetben azért, hogy az eredményeket megőrizzük. Ilyen civil szervezet a VTSZ szövetsége is, melyet a vámos települések és a VPOP hozott létre 7 évvel ezelőtt. Mind két szervezet kezdete óta, de a változások ideje alatt is nagy figyelmet fordított a partneri, a közösségi kapcsolattartásra és a kulturális lehetőségekre. A nemzeti és történelmi tapasztalatok alapján alakulását követően, rövid idő eltelte után a VTSZ nemzetközi szervezetté vált, hisz az alapítók közösen felismerték, hogy kialakíthatjuk a Kárpát-medence vámos településeivel is az együttműködésünket. Nemzetközileg nem sok ilyen jellegű kezdeményezésről halottunk. Bók Mihály főtitkár Úr, akit a kultúra lovagrendjére javaslok a VTSZ megalakulása óta a főtitkári tisztséget tölti be. Részt vett a szövetség megalakulásában és érdemi munkája volt abban, hogy helyes viszonyt alakított ki közöttünk valamint a VPOP-val, valamint a fúzió után a NAV vezetőivel.
Aktív részvételének és a közös elképzelések képviseletének köszönhető, hogy a különböző feladatok végrehajtásában mozgósítja az együttműködést vállaló partnereket, személyes példamutatásának köszönhető, hogy vonzóvá tette a szövetség munkáját. Alakulást követően az együttműködést kiterjesztettük a különböző kulturális kapcsolatokra az eltérő szervezetek közötti hagyományok ápolására. Személyének köszönhető, hogy az adott felek között megtaláltuk az összefogásra a legcélravezetőbb utat.
Bók Mihály a VTSZ főtitkára a közös döntések elhatározások, hagyományok aktív résztvevője, illetve szervezője.
 Bók Mihály egy pomázi családból származik. Apja bőrgyári munkás, anyja háztartásbeli. Általános iskolai tanulmányai befejezése után a villanyszerelő szakmában tanult és szakvizsgát tesz.
Egy sajnálatos baleset után élete más fordulatot vesz, felveszik a Pénzügy és Vámőrséghez. Onnan saját kérésére leszerel, majd irány a külkereskedelem Lignimpex, ITV, és utána közel 30 év a Medimpex Gyógyszer Külkereskedelmi Vállalat. Először vámosztályvezető, majd főosztályvezető, majd vámigazgató. Élete a munka, a család és a rengeteg tanulás tölti ki. munkáját olyan profi szinten végzi, hogy 1985-ben az akkori Magyar Gazdasági Kamara a Vámügyi Tagozat titkárának kérik fel. 1993 februárjában kitalálója, majd alapítója volt a Vámügynökségek és Vámközreműködők Magyarországi szövetségének, ahol alapító főtitkárként 14 évet töltött el. Nyugdíjba vonult.
2007- ben Hám László felkérésére részt vállalt a Vámos települések Szövetsége megalakításában, ahol főtitkárként a mai napig tevékenykedik. Időközben 2011 – ben az általa alapított és Vám Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók szövetségére változott szervezet kérésére társelnökként visszatért. Munkáját mindig, mindenhol megbecsülték! Birtokában van a Vám és pénzügyőrség arany gyűrűje, dísztőre, és díszszablyája, arany kitűzője. Megkapta a Vám Világszervezet elismerő oklevelét is. Nős, 3 gyermeke, 4 unokája van.
2008-ban tiszteletbeli pénzügyőr / ezt a címet a Pénzügyőrség teljes személyi állományának szavazati alapján kapja meg az, akire a legtöbb szavazat érkezik. A 630 szavazatból 4956- ot kapott.
2013 júniusában a VTSZ nemzetközi találkozóján átveszi a Vámosoroszi polgármesterétől a díszpolgári címet.
Ahogyan személyét megismertük, bízok benne, hogy olyan aktív, mint a VTSZ szövetségében, hisz koordinálja, összefogja a társadalmi kapcsolatokat. Munkájának köszönhetően a közösségi kapcsolatok kialakításában és az együttműködésben, mára, figyelemre méltó eredményeket értünk el. A szövetségünk munkáját, szándékát megjelenítette a különböző együttműködésekben, itt a rendezvényekre és a fórumokra gondolok.
Bók Mihály VTSZ főtitkár iránti bizalmunk, abban nyilvánul meg, hogy tapasztalata, személyes szervező munkája érvelő magyarázata, tapasztalata és mozgósító ereje más személlyel nem igen pótolható.
Személye az együttműködésben, az összefogásban és az előrehaladásnak egyik záloga. A főtitkár úr tudja, hogy az együttműködő partnereknél kevés az anyagi forrás, de ez tetemesen növelhető a szellemi erők, a lehetőségek összpontosításával és az együttműködésben rejlő lehetőségek sajátosságával.  Álláspontját mindannyian tudjuk, mely a jó kapcsolatok kialakítására, az eltérő hagyományok tiszteletére és a környezet megismerésére irányul. Mind ez számomra és számunkra személyes példamutatásával bizonyítja. A szövetségünk munkájában így tevékenyen részt vesz, sokoldalúsága miatt szívvel lélekkel dolgozik, ezért is tiszteljük őt. Mindig a megnyilvánulásaiban, nemzetben és ennek egységében gondolkodik, ezzel is bizonyítva, hogy az emberi magatartásban a követelményeknek eleget tesz.
Összefoglalva a közösség érdekében kifejtett eredményes munkájáért, valamint személyes példamutatásáért Vámosatya Önkormányzatának Képviselő testülete a Kultúra Lovagrendjének címére javasolja. Kezdeményezzük a Falvak Kultúrájáért Alapítványnál, hogy javaslatunkat elfogadják és a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért a Kultúra lovagjai közzé vegyék fel.
Tisztelettel:
Szász József
Lónyai Menyhért díszéremmel kitüntetett
polgármester

Vámosatya, 2013-09-28

Támogató javaslatok:
Vámos Települések Szövetsége Elnöksége: Hám László elnök úr
Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi hivatala: Szabó Károly szakfőigazgató, pénzügyőr, dandártábornok.
SZSZB Megyei Kormányhivatal Vásárosnamény járási Hivatala: dr. Deák Ferenc hivatalvezető
- A Falvak Kultúrájáért Alapítvány döntése:
A pályázatot az alapító lovagok és a kultúra lovagrendje 14 országból felkért 95 tagja a lovagias tettek értékelését elvégezte.  
- A kuratórium 2013. december 04. –én hozta meg döntését.
- Örömmel tájékoztattak, hogy a tanácsadó testület javaslata alapján az Alapítvány a Vámosatyai Önkormányzat jelölését a Magyar kultúra lovagja címre elfogadta.
(Megjegyzés:
Szabolcs - Szatmár Bereg - Megyéből több javaslatot tevő szervezet volt, de sikert 2 szervezet ért el. Vámosatya Önkormányzata Bók Mihály személyében. A másik jelölő szervezet a Kárpátaljai Magyar Könyvtárért Alapítvány.)
- Karácsonyi ajándék: az értesítés átadása
- A Vámosatyai Önkormányzat megteremtette az értesítés átadásának ünnepélyes pillanatait a település karácsonyi rendezvénye keretében.
- A rendezvényen az érdeklődő település lakossága előtt Szász József polgármester ismertette az önkormányzat elképzelését és úgy értékelte, hogy a Képviselő testület megtiszteltetésnek vette, hogy olyan személyiség kaphatja meg a Magyar Kultúra Lovagi címet, mint Bók Mihály.
A rendezvényen a polgármester megköszönte az eredményes példamutató munkáját a főtitkárnak és a település ajándékát átadta.
Fotók az átadás pillanatairól:
 

 
- Az avatási ünnepségre Budapesten a XVIII. Magyar Kultúra Gála keretében került sor.
A gála ideje: 2014. 01. 19.
A Gála helye: Corinthia Hotel Budapest
Az avatási ceremónián Vámosatya Önkormányzatának vezetése Szász József polgármesterrel, Révész Ferenc falugondnokkal, képviselővel, Morvai András képviselővel vett részt. Míg a NAV központi hivatala Szabó Károly szakfőigazgatóval és Kosztyu János főigazgató helyettes urakkal képviselte az együttműködő szervezetet. Az elismerés átadásán meghatározó volt, hogy Hám László a VTSZ elnöke és felesége, valamint Bók Mihály szűk családja is részt vett.
Valamennyinknek felejthetetlen és felemelő érzés volt, a kellőképpen előkészített kulturális program és az átadás ünnepélyes pillanatai.
Mindezek növelték az elismerés megbecsülését, presztízsét, mely a Magyar Kultúra Napjához kötődik. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány több elismerő címet adott át a rendezvényen, de a Magyar Kultúra Lovagja címet 14 főnek adományozta. Köztük a Vámosatyai önkormányzat jelöltjének Bók Mihály Urnak. A rendezvényen 13 ország volt jelen és 11 országból kaptak elismerést.
Vámosatya Önkormányzat képviselő testületének nevében ezúton is gratulálok Bók Mihály úrnak a Magyar Kultúra lovagjának.
Legyen az elismerésre büszke és viselje egészséggel.
Szász József
polgármester

Vámosatya, 2014-01-23
 

Utolsó frissités ( 2014. január 23. csütörtök 15:50 )
 
Virág János találkozó
2013. október 09. szerda 07:48
Virág János találkozó
 
5. Virág János Énekkari Találkozó és Verseny, 3. Vers- és Népmesemondó verseny programja
2013. szeptember 12. csütörtök 12:53

Az 5. VIRÁG JÁNOS ÉNEKKARI TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY,
3. VERS- ÉS NÉPMESEMONDÓ VERSENY
programja
VÁMOSGYÖRK, 2013. OKTÓBER 4-5.

október 4. péntek
18.00:  Vámosgálfalváról érkezők fogadása
helyszín: Tintoretto söröző

október 5. szombat
7.30-tól: Vendégek fogadása a Visontai Kovách László Katolikus Általános Iskolában illetve a Művelődési Házban. REGGELI.

8.45: Galambröptetés.

Harangszó, Bevonulás. Mindenki az „Isten áldja meg a magyart” c. dalt énekli

9.00: Ünnepélyes megnyitó.

Himnuszok, köszöntők, vers
Verseny. Énekkarok, valamint vers- és mesemondók versenye.

kb. 13.00: EBÉD
Helyszín: az iskola tantermei.

kb. 15.30: Az AMADEA lemezbemutató koncertje

16.00: Eredményhirdetés

17.00: Koncert a Mindenszentek Templomban.

A 76 éves Pénzügyőr zenekar hangversenye

18.30: VACSORA a tornateremben
ki világos- ki virradtig

VÁRUNK MINDENKIT ROKONI SZERETETTEL
Hám László
Vtsz elnök

 
Falunap, avagy Középkori Vigasságok Vámosatyán
2013. augusztus 28. szerda 18:02

Augusztus 2o.-án Középkori vigasságok az újjá éledt Büdy várnál kezdődött az idei falunapi rendezvény VÁMOSATYÁN. Szász József polgármester megnyitójában emlékezett a vár történetére,az elmúlt évek feltárási munkálataira,a segítőkész támogatókra,majd elkezdődött a hagyományokat megelevenítő fegyver és harcászat bemutató,katonai akadályverseny, közben  középkori totó játékon is részt vehettek az érdeklődők. Az első helyszínen Nick Ferenc a Falvak Kultúrájáért Alapítvány kuratóriumának elnöke, nyugalmazott ezredes és munkatársai valamint a Magyar kultúra lovagjai várták, fogadtak és szervezték a látogatóknak a tartalmas programot. Középkori játékok részesei lehettek a gyerekek és felnőttek. Nyilaztak, íjaztak, dárdával és egyéb harci eszközökkel ismerkedtek az idelátogatók, valamint ismeretterjesztő és tréfás játékkal, élettel töltötte meg a közönség a középkori vár környékét.

13. 30 órakor a vendégek és a lakosság az óvoda udvarán valamint a Faluháznál gyülekezetek az ünnepségre. Az augusztus 20.- i történelmi ünnep méltóságának megfelelőn a Faluháztól lovasok honfoglalás kori ruházatban és az ünneplő vendégsereg kíséretében vitték a nemzeti, valamint az EU.- s zászlót az óvoda udvarán kialakított színpadig.

A Falunap művészeti és kulturális programja du. kezdődött, melynek ünnepi köszöntőjét ismét Szász József polgármester celebrálta a zsúfolásig megtöltött Óvoda udvaron. Ünnepi köszöntőt mondott Dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, Fehérgyarmat polgármestere, majd Németh Sándor a Magyar Kultúra Lovagja versmondással üdvözölte a közönséget és a település lakosságát.  Dr. Tilki Attila ünnepi beszédében rámutatott arra, hogy a parlament az új jogszabályok megalkotásával és az államalapításhoz hasonló léptékű intézkedéseket tesz, melynek alapján a jövő társadalmának kiépítése az alaptörvény preambuluma szerint is a jövő nemzedékére, a fiatalokra vár.

Mint díszvendég Beregszászi Olga STEPHANUS REX aranydíjas adott rendkívül színvonalas és nagyon nagy sikerű dalokat ,  majd a történelmi egyházak képviselői megszentelték az új kenyeret,melyet  utána a jelenlévők jóízűen elfogyasztottak.
A Dongó együttes narrátora és dalai államalapító Szent István királyunk törvényeiből adott színvonalas tájékoztatást és hangulatos műsort.
A nap fénypontja volt település díszpolgári címének átadása dr.Gulyás István részére.

Dr.Gulyás István közel 1o éve önzetlenül támogatja azt a polgármesteri törekvést, hogy a településnek legyen saját tájháza, régi falusi életet bemutató vendégszobái, vám múzeuma, egyházi tárgyak gyűjteménye, régi harcászati használati tárgyai,és minden, ami a régi időkre emlékezteti nemcsak a helyieket,hanem a szép számmal  megjelenő turistákat is.

Dr.Gulyás István munkájának köszönhetően a Falunap keretében került ünnepélyes át - adásra az egyházi gyűjtemény, amihez foghatót jelenleg csak Esztergomban lehet látni. A múzeumi látványtár kulcsaira is áldását adták a történelmi egyházak képviselői.

A rendezvény üde színfoltja volt az Észak –Alföldi Regionális Vám és Pénzügyőri Főigazgatóság bevetési egységének bemutatója, mely élethű betekintést adott az egység tevékenységére, valamint a hamisítás elleni tulajdon-jogvédelmi tevékenység szakszerű ismertetése, játékos vetélkedővel egybekötve. A szemünk láttára alakult ki szinte egy igazi földrajz óra ahol a résztvevők a jó válaszokért NAV - os ajándékokat kaptak.
Az igen nagysikerű bemutatót a NAV Közép-magyarországi Vám és Pénzügyőri Főigazgatóság - Bevetési egységének bemutatója.

A rendezvényen megjelent a település korábbi díszpolgára Dr. Berényi László, Bók Mihály a Vámos Települések Szövetsége főtitkára, Dr. Szabó János alezredes,  a NAV Észak-alföldi Regionális Vám és Pénzügyőrség Főigazgatóság főosztályvezetője is.

A vendégek és a lakosság ünnepi ebéden vettek részt, majd folytatódott a BEREGTÖT munkatársai által szervezett játékos vetélkedő. Közben a rendezvényen folyamatosan a színpadi fellépők sorával, színvonalas műsor volt.
A Tájház udvarán, ahol a NAV akciócsoportja tartotta a bemutatót az oda érkező vendégek, megtekinthették a Büdy teremben elhelyezésre kerülő 1927 –ből származó Büdy várrom másolatát, amely bizonyítéka annak, hogy ez a várrom a magyar történelem része és az örökösök ezt a napot választották, hogy az okirat másolatát átadják a településnek. A látogatók a közeli Emlékparkban a hősi múlt az elesett ősök emlékműve és a vámszedés majd a történelem sorsfordító évének kopjafáin időzhettek el. Ez alatt a fellépő művészeti csoportok, zenészek alatt dübörgött a színpad az utcabál előzeteseként.

A rendezvény utcabállal, valódi karneváli hangulatban ért véget. Hangulatos, honismeretben gazdag boldog napot tölthetett a látogató a „Nyugalom és Béke Szigetén” Vámosatyán augusztus 20. –án.

Ismét bebizonyosodott, hogy egy olyan kis település is, mint VÁMOSATYA szinte csodát tud tenni, ha van összetartás, segítőszándék és van egy olyan polgármester, mint Szász József.

Köszönet a település lakóinak, a rendezvény támogatóinak, hogy felejthetetlen FALUNAPOT varázsoltak VÁMOSATYÁN.

Utolsó frissités ( 2013. augusztus 28. szerda 18:03 )
 
További tartalom...
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 41 - 45 / 198

Ma 2017. május 22. hétfő, Júlia és Rita napja van.

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Insight Tours
www.it-nav.hu Pécs munka egerallas.hu SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Gyongyosallas.hu EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu SzekszardAllas.hu KaposvarAllas.hu TiszaujvarosAllas.hu Hirdetési oldal AusztriaAllas.hu DunakesziAllas.hu ErdAllas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu Hírlevél küldés MosonmagyarovarAllas.hu kupon olcsó gyerek karóra
Free Joomla Templates
IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"