JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Google PageRank

Partnereink


 nagymama.hu

Hírszolgáltatás

Szavazások

Tetszik Önnek a szövetség honlapja?
 
Kezdőlap
Hirdetés
Meghívó
2013. augusztus 26. hétfő 21:02

Kedves rokonok!

Szövetségünk fennállása óta immáron 5. alkalommal rendezzük meg a Virág János énekkari találkozót és versenyt  

A kórusokkal együtt szervezzük a 3.vers és népmesemondó versenyt.


Az újabb örömteli együttlétre hívunk és várunk szeretettel mindannyiótokat
A várva várt találkozásunk időpontja 2013 okt 5.
Kezdési időpont 9 óra
Helye a VKL kat. Ált. Iskola tornaterme

A részletes műsorról és egyéb fontos tudnivalókról

Szedmák Szilvia
tájékoztat benneteket
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
+36308153909

Dalos köreink, énekkaraink és kórusaink számára nincs kötelező mű.
Kérésünk: 3 dalt, darabot 8 percben énekeljenek környékük dalaiból és a több szólamban éneklőktől könnyűzenei darabot kérnénk a műsor színesítése érdekében.  Értékelés a korábbi években megszokottak alapján.
Szakmai kérdésekkel keressétek Nagy Gábor kántor, karnagyot
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
+36706053160

A versmondóknak két kategóriában rendezünk versenyt:
I. kategória  3 évtől 18 évig: fiatalok
II. kategória 18-99 évig: felnőttek

Mindkét kategóriában szabadon választott egy vers,
A népmesemondásban is két kategóriát értékelünk.

I kategória 3 évtől 18 évig: fiatalok
II. kategória 18-99 évig: felnőttek

Kérésünk mindkét korosztályhoz, hogy lehetőleg a környék 3 percnél nem hosszabb meséjét, vagy anekdótáját  mutassák be.
Nagyon fontos, hogy az előadni kívánt művet elektronikusan küldjétek el a következő címre a találkozónk előtt és az írott anyagot hozza magával     
Veresné Benei Krisztina
Ez az e-mail cím védett a spamkeresőktől, engedélyezni kell a Javascript használatát a megtekintéshez.
+36205259338

Településenként és kategóriánként 1-1 versenyző jelentkezését várjuk

Vámosgyörk,2013 augusztus 26.

Hám László
Vtsz elnök

Utolsó frissités ( 2013. augusztus 29. csütörtök 07:17 )
 
Emléktábla és kert
2013. július 16. kedd 21:02
Arborétumot is létesített a bakonybéli szerzetes
Simon Erzsébet


Vámoscsalád- Guzmics Izidor bencés apátra emlékeztek a településen: a község szülöttének tiszteletére emléktáblát készítettek, bibliai kertet létesítettek.

Guzmics Lászlót 1785. május 2-án keresztelték meg Vámoscsaládon. Ezt hiánnyal lehet állítani, hiszen keresztelési bejegyzésből derül, hogy a faluhoz tartozó malomban született. Bár vannak olyan állítások, hogy szomszédos megyebeli Jánosfán látta meg a napvilágot, mindenesetre Vámoscsalád ..sajátjaként" tiszteli az egykori molnár és a nemesaszony frigyének gyümölcsét, akiből nagy tudású bencés szerzetes, apát, teológus, irodalmár, nyelvész, arborétum-alapító, közéleti személyi-g lett. Szülőfaluja és a bencések is büszkék rá, ezért nevezte meg a helyi önkormányzat, az egyházközség és Bencés Diákszövetség Szombathelyi csoportja szombaton a Guzmics Izidor nevet vette fel, amikor másodjára is tagja lett a bencés rend novíciátusának - emléknapot. Aigner Géza plébános és Németh Imre polgármester köszöntötte a templomban egybegyűlte-ket - többek között a kormányhivatal, a megyei közgyűlés, a bencés Diákszövetség képviselőit s a 3 bakonybéli monostor jelenlegi vezetőjét, Halmos Ábel OSB atyát, aki Guzmics Izidor életét, személyiségét mutatta be. A templomot megtöltő hallgatóság megtudhatta, hogy Guzmics Izidort nyolcévesen adták a szülei Szentgyörgyvölgyre a plébános nagybátyjához, ahol annak könyvtárát bújta folyvást. Első olvasmányélményei Faludy Ferenchez kötődtek, később latin, görög klasszikusokat olvasott. Húszévesen jelentkezett bencésnek, de egy évet sem töltött a rendben, kivetkőzött. Néhány hónap múlva azonban visszakéredzkedett. Újszerű élet- és bibliai szemléletét a papnevelőben a tanára, Herder német filozófustól való olvasmányélményei, s a nyelvújító Kazinczy alapozták meg. Bakonybéli apátként monostort, angolkertet mim hozott létre, teológiai művészeti folyóiratot gondozott, s kezdeményezője volt a protestánsokkal való párbeszédnek a magyar nemzeti vallási unióról. Álma volt a keresztény felekezetek közösségének létrehozása, s bár ez nem valósult meg, azt elérte, hogy a katolikusok és a protestánsok nem ellenségként, hanem testvérként tekintettek egymásra. Habitusa alapján csak úgy emlegették, hogy a „széplelkű atya".
 

Faragott tábla emlékül

A bencések jeles személyiségeire gondolnak az utódok
Vámoscsalád (ser) - Faragott emléktáblát állítottak a bakonybéli apát tiszteletére, aki a községben született.


Időről időre újabb bencés szerzetesről emlékezik meg a Bencés Diákszövetség szombathelyi csoportja. Évtizede azt a célt tűzte maga elé a társaság, hogy emléket állít azon bencés tanároknak, akik jeles személyiségei voltak falujuknak, városuknak. így áll már tábla Bőben, Bükön, Csepregen, Hegyfalun, Ikerváron, Jákon és Jánosházán, Kisuny ómban, Szombathelyen három táblát is elhelyeztek. Ezúttal a Vámoscsaládon született Guzmics (László) Izidor emléke előtt tisztelegtek szombaton. Andor Ferenc, a Bencés Diákszövetség szombathelyi csoportjának elnöke emlékeztetett rá, hogy Guzmics Izidor több ezer fiatalt oktatott, nevelt Isten és a haza szeretetére. A vámoscsaládi malomban 1785-ben született ifjú kétszer is belépett a bencés rendbe. Első beöltözése tíz hónapig tartott, akkor elbizonytalanodott, s kivetkőzött. Aztán kis idő múltán mégis azt gondolta, neki a szerzetesek közt a helye. Nagy tudású pap lett, 1832-tól a bakonybéli monostor apátja, ott angolkertet, arborétumot hozott létre. Az apátsági, évtizedek óta védett klastromkertet most uniós támogatással újítják fel. Augusztus 20-án veszik újra birtokba.    Vámoscsaládon a templom mögött alakítottak ki egy kertet, s bibliai növényekkel ültették tele. A liget közepén állították fel a Guzmics Izidornak emléket állító táblát, amelyet Vörös János fafaragó készített.
 
 
Utolsó frissités ( 2013. július 16. kedd 21:06 )
 
Ünnepnapok Vámosorosziban
2013. június 06. csütörtök 12:43
2o13.március 22.én a Vámos Települések Szövetségének budapesti közgyülésén derült ki, hogy Vámosszabadi nem tudja megrendezni az ez évi VTSZ nemzetközi találkozóját. Hám  László elnök megkérdezte a mellette ülő Végh Endrét,Vámosoroszi polgármesterét,Endre, nem tudnátok ti megrendezni ? A polgármester úr azonnal felhívta a település alpolgármesterét, majd hosszas konzultáció után bejelentette, VÁMOSOROSZI  kész a nemzetközi találkozó megrendezésére. Elkezdődött a támogatók felkutatása,a kapcsolatfelvétel a NAV Észak-alföldi Regionális Vám és Pénzügyőri Főigazgatójával,Polcz Attila urral,a NAV adóági fő –igazgatóság főigazgatójával Fazekas Jánosnéval. Bámulatos összefogás alakult ki a felek között,hiszen elkelt a támogatás,mivel az 55O fős település majdnem a legkisebb a szövetségi tagtelepülések között. Helyszíni bejárás,terület kijelölés,falutakarítás,műsorok összeállítása, felelősök kijelölése,szóval beindult Vámosoroszi életében az egyik legnagyobb rendezvény előkészítése. Az együttműködés területén nyújtott NAV-os támogatással nagyon magasra került a mérce, a következő házigazdának.Nem egyszerű ezt megismételni!

Az első és legmesszebbről érkező delegációk már május 3o-án este megérkeztek,és kellemes hangulat mellett elkezdődött az ismerkedés. Másnap,azaz június 1-én 9,3o  h-ra megérkeztek
a delegációk, a Pénzügyőr Zenekar,és megérkezett a PSE 15 fős kerékpárcsapat Gombár Gábor vezetésével,na meg a település azon fiataljainak kiséretében akik szeretik a kerékpárt.
Meg kell említeni,hogy a kerekesek Vámospércsről indultak,Vámosatyán keresztül érkeztek a rendezvény helyszínére.Minden állomáson kisebb népünnepély keretében fogadták a kerekeseket.

De.1o h kor a  Pénzügyőr Zenekar vezetésével megindult az ünnepi menet,a településen keresztül a rendezvény helyszínére, a  gyönyörű környezetben lévő focipályára. A település polgármestere Végh Endre köszöntötte a megjelent Vámos települések polgármestereit,a delegáció tagjait,a NAV megjelent vezetőit, és természetesen a település lakóit. Ezt követően a  hagyományoknak megfelelően Hám László a VTSZ elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, méltatta a település lakóinak odaadó munkáját,majd az elnökség döntése értelmében Kosztyú Jánosnak a NAV KEKI főigazgató helyettesének a VTSZ arany kitűzőjét adta át, a hosszú évek során  nyújtott támogatásért.Ezen elismerés évente csak egy alkalommal és egy személynek kerül átadásra.  A NAV részéről Szabó Károly tábornok vámszakmai szakfőigazgató köszöntötte a „ vámosok nagy családját” s ezután a PSE nevében 5 futbal labdát ajándékozott a település fiataljai számára.

Vámosoroszi önkormányzatának képviselő testülete az ünnepre való tekintettel úgy döntött,hogy Díszpolgári címet adományoz a településen 5o évet tanítással töltött Sípos Pálné tanító néninek, Botos Lászlónak, a költői munkásságáért,függetlenül attól,hogy ma már nem Vámosoroszi lakos,és Bók Mihálynak, a VTSZ főtitkárának , a településnek nyújtott eddigi önzetlen támogatásáért.

A Vámos Települések Polgármesterei a hagyományoknak megfelelően ,az összetartozást  szimbolizáló közös gyertyagyújtással erősítették meg,hogy a „vámosok nagy családja” igenis ismét együtt van, igen is van jövője a közösségnek, az egymás megbecsülésének, a hitnek.

A protokolláris események után szintén a hagyományos közös fa ültetés után elkezdődtek a sport,és kulturális műsorok. A települések –öregek és fiatalok,kicsik és nagyok- rendkívül színvonalas produkciókkal szórakoztatták a nagyérdeműt. Az égiek is nagyra értékelték azt az összefogást,szívélyességet amit a helyiek produkálta, hiszen a hangulaton kívűl az időjárás is kitünő volt. A különböző helyszíneken  ,őrületes nagy asztalitenisz csaták zajlottak,majd halk duruzsolás mellett sakk szimultán 142 fő részvételével,és természetesen a legnagyobb  érdeklődés mellett folyt a kispályás foci vetélkedő. Az érdeklődés nagysága azért volt nagyobb,mert itt a hazai csapat volt a legnagyobb esélyes,amit később be is bizonyítottak.
A fenti versenyszámok után színvonalas bemutatót tartott a NAV Észak-alföldi bevetési egysége ,bemutatta a cigarettacsempészés,a tiltott határátlépés,a kábítószer elleni küzdelem egyes   részleteit. A bemutató óriási siker volt,köszönet a résztvevő pénzügyőr kollégáknak.

A délután színes, és egyik fő attrakciója a magyar fogathajtó bajnokság egyik futamának lebonyolítása volt.A sok elegáns   fogat,a szép lovak láttán örömmel nyugtázták a nézők,a magyar virtus él,erős és fejlődőképes.

Külön helyszínen,igen nagy érdeklődés kisérte a pálinka verseny zsűrijének munkáját,melyet Kiss József vámosoroszi vállalkozó vezetett,és bizton állithatjuk semleges volt. A zsűriben helyett kapott Soltész József ezredes úr, a NAV megyei igazgatója, és csapata,Séra Zoltán Vámosújfalu képviselője,valamint a helyi érdekeltek. Az általuk megállapított helyezésekkel a résztvevők többsége egyetértett.

Az eredményhírdetésen az alábbiak derültek ki:

Sakk szimultán: a legtovább Tukacs László és Garda Endre bírta az iramot a nagymester úrral. Minden résztvevő oklevelet kapott.

Asztalitenisz:
15 induló közül az első helyezett KACSÁH NORBERT Vámospércs
A 2,3,4-ik helyezést a szlovákiai VÁMOSLUCSKA / Lúcky ! versenyzői érték el

Kispályás Foci – Vámos Kupa:
 
l. Vámosoroszi
2. NAV Záhony
3. Sajóvámos
4. Vámosgálfalva
5. Vámospércs

A torna gólkirálya: SZANISZLÓ ZOLTÁN  Vámosoroszi, 12 góllal
Legjobb kapus:
FEJES BÉLA  Sajóvámos
KLUBOSA JÁNOS   NAV Záhony

Pálinkaverseny:
 ARANY EZÜST BRONZ
 Lengyel Zoltán /cseresznye/ Gáti András / som/  Szászi Béla /szilva /
 Papp László   /meggy / Diószegi Szabolcs /körte/ Pályi Ferenc / kajszibarack/
 Kállai Tibor   /meggy/ Gáti András /alma/ Vass László /körte/
  Vass László /szilva/ Gáti András /szilva /
  Bartha Zsolt/alma/ 
  Gáti András / alma/ 
 
Pálinka termelők :
 Arany Ezüst Bronz
 Kökény koronás birs
 alma / Betyáros páűlinkafőzde,Fgy/
 Birs  /Panyola/ Meggy Bodza
 Alma /Kömörő/  Sárga muskotály szőlő/ Tokaj/
   Nagydobosi sütőtök
   Szatmári szilva pálinka /Kisar/
   Szilva /Szamosangyalos/
   Szilva /Kömörő/
   Tokaji hárslevelű szőlő
   Belényesi körte
Körte / Kömörő /


FOGATHAJTÁS:
 Főhajtó Segédhajtó
 Nagy Benedek  Panyola Ifj.Szabó Zoltán Olcsvaapáti
 Jáger Gábor 1.fogat Jármi Széles Sándor Nagyszekeres
 Szilágyi Botond  Tiszaberek Csúcs Barna    Csenger
 Balla Zsolt  Fehérgyarmat
 Szaploncai István Fehérgyarmat
 Kovács Dóra  Jármi Dobos Béla   Fehérgyarmat
 Jáger Gábor 2.fogat  Csenger Nagy Sándor Panyola

A díjak átadás után éjfélig tartó mulatsággal folytatódott a VTSZ 6-ik nemzetközi találkozója. Vasárnap azaz június 2-án református istentisztelettel vette kezdetét a nap, majd a fiatal focirajongók 11 –es rugóbajnokságával folytatódott,és egy kellemes közös ebéddel fejeződött be a találkozó.

Az összefogás,egymás megbecsülése VÁMOSOROSZI életében az egyik legnagyobb,leglátogatottabb eseménnyé emelte a rendezvényt. Az idelátogatók jó szívvel gondolnak majd vissza a figyelmes kiszolgálásra,a szívélyes fogadtatásra,a kellemes időtöltésre.

Minden résztvevő nevében köszönjük szépen ! Az Isten áldja Vámosoroszi minden lakóját !

A tisztesség úgy kívánja,hogy végül, de nem utolsó sorban említsük meg a támogatókat,akik nagyban hozzájárultak a színvonalas és egyben sikeres rendezéshez.

Fipkersz Kft Fehérgyarmat,  Kiss József mezőgazdasági vállalkozó Vámosoroszi, Erdőhát Zrt, Csaholc,  Lovassportkör Fehérgyarmat, Vépisz Kft Túrricse, Kiss Béla Víz-Gáz Szerelő mester, Orosz András épitési vállalkozó, Kereszti Tamás vállalkozó, Nemzeti Adó és Vámhivatal,Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetsége,Royal-Sped Rt, Vámco vám- Ügynökség, Eurosped Zrt,Recyclomed Kft,Fekete és Fia Kft, Vámservice Kft , Derzsi és Wernitzer Kft,Vámkapu Vámügynökség Kft,AD INTRADE ÉS SERVICES Kft,HOFFER Kft,  MAGÓ JÁNOS és MAGÓ JÁNOSNÉ, Nagykáta,Varga és Társai Kft, Tápiószele, és a Prémium füstölthús termékeket előállító HÚSCSARNOK Kft, TÓALMÁS,HAMAR BARKÁCS Kft, KUNSÁG – SZESZ Zrt., Vámos Települések Szövetsége,

Magyarország, 2o13.junius 6.

Bók Mihály
 
Ünnepnapok Vámosorosziban
Utolsó frissités ( 2013. június 16. vasárnap 18:44 )
 
Tour de Vámos 2013
2013. június 04. kedd 20:43

Idén hatodik alkalommal rendezték meg a Vámos Települések találkozóját, amit most Vámosoroszi kapott meg. Ennek kapcsán a Pénzügyőr Sportegyesület tagjai meghívást kaptak, hogy kerékpárral teljesítsenek egy vámostúra-útvonalat, hogy így érkezzünk meg a találkozó színhelyére.

Első állomásunk, csütörtök délután, Vámospércsen volt, ahol a Polgármester Asszony és a képviselő testület tagjai fogadták a csapatot. A köszöntő és a vendéglátás után finom vacsorával kedveskedtek, majd a Tájházban szállásoltak el.  Reggel 5 órai kelést követően a reggeli utána nyeregbe pattanva indultunk el a következő vámos településre, Vámosatyára.  
Délután 2-re odaérve, 128 km-et tekertünk le, ezt a PSE titkárasszony is megerősítette, aki szintén részvett a túrán. A település határától a helyi bringás gyerekek és rendőrségi autók vezettek fel minket az ottani vendéglátó házig, ahol nagyszámú helyi lakosság várt minket. Megérkezett és csatlakozott hozzánk Szabó Károly szakfőigazgató úr. illetve két szomszédos régió főigazgatója is.

Szász József, polgármester úr rövid köszöntője utána, óvódások adtak műsort részünkre. Nagyon jól betanított és előadott produkciót láthatunk, gyermek-lagzi néven, nagy élmény volt. Ezután az iskolások énekeltek nekünk, nem kis megdöbbenésünkre, hogy ez is milyen jó előadásra sikeredett. Csak gratulálni tudunk a település fiataljainak és a felkészítőknek. Ekkor még nem sejtettük, hogy Vámosatya még mi mindennel tud meglepni bennünket.

Egy nagyon finom kiadós ebéd következett, házi italok kóstolásával együtt, de erre nagy szükség is volt, hogy az elveszett kalóriákat bepótoljuk.  A szállás kiosztása és elfoglalása utána, lovaskocsival vittek a település Tájházához, amiben egy vámos múzeum is volt.  Itt a vámszedés hagyományait mutatták be évszázadokkal ezelőtti tárgyakon keresztül napjainkig. Mi, pénzügyőrök is némelyikre rácsodálkoztunk, hogy ilyet is láthatunk, pl. hogy a témánál maradjuk, működőképes finánc szolgálati kerékpár, még a háborús időkből.
Majd a tájházzal szemben egy úgynevezett Látványtárat is megnéztünk, ahol a vidéki kultúra tárgyait láthattuk, kiegészítve vallási, művészeti alkotásokkal is. Egyedi, csodálatos látnivalók voltak, elismeréssel adóztunk a kiállítás tárgyainak nem kis ideje tartó összegyűjtésének, rendszerezésének.

Vacsora előtti kölcsönös köszöntök utána, megkaptuk a Büdy-Vár emlékérmét, majd megkezdtük a vidéki élet saját alapanyagaiból készült ételek, italok fogyasztását és végül egy élőzenés szórakozás utána takaródót fujtunk.

Másnap 6-kor keltünk és a toroskáposztás reggeli utána a következő kerékpáros vámos etapot kezdtük meg.  Ez már kisebb távot jelentett és 10 óra előtt Vámosorosziba értünk, szintén a határtól a helyi kerékpáros gyermekek kísértek be minket a főtérre, ahol már az összes vámos település küldöttei megjelentek a helyi focipályára való vonulás érdekében, ahol maga a Vámos Települések Találkozója lett megrendezve.

Ez egy nagyszabású rendezvény volt, a Himnusz elhangzását követően a vendégek, többek közt, a térség országgyűlési képviselőjének, a NAV KEKI vezetőjének, a Vámos Települések elnökének, a NAV szakfőigazgatójának a köszöntője hangzott el. Majd a Pénzügyőr Zenekar fellépése és egyéb zenés, táncos bemutatók voltak a színpadon, illetve egyéb sportrendezvények, és egy futballmeccs sorozat a pályán. Egy finom ebéd után, - köszönet Polcz Attila főigazgatónak -, mindannyian találtunk sport vagy egyéb programot, amin részt vehettünk, illetve, néhányan aznapra is ottmaradtak.

Kijelenthetjük, hogy minden vendéglátó vámos településen nagyon jól éreztük magunkat és reméljük, hogy a pénzügyőr kerékpáros túra teljesítése is hozzájárult a vámos családi kötelék szorosabbra fűzéséhez.

Köszönjük, akik a túrát szervezték, főleg azoknak köszönjük, akik sokat készülve az utunkat egyengették. Külön köszönet a települések lakóinak a példás vendégszeretetért.

Budapest, 2013. június 3.

ZA

Utolsó frissités ( 2013. június 04. kedd 20:47 )
 
<< Első < Előző 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Következő > Utolsó >>

Találatok 46 - 50 / 198

Ma 2017. május 22. hétfő, Júlia és Rita napja van.

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish
Insight Tours
www.it-nav.hu Pécs munka egerallas.hu SalgotarjanAllas.hu GyulaAllas.hu Gyongyosallas.hu EsztergomAllas.hu BajaAllas.hu SzekszardAllas.hu KaposvarAllas.hu TiszaujvarosAllas.hu Hirdetési oldal AusztriaAllas.hu DunakesziAllas.hu ErdAllas.hu GodolloAllas.hu SzolnokAllas.hu Hírlevél küldés MosonmagyarovarAllas.hu kupon olcsó gyerek karóra
Free Joomla Templates
IT-Nav Hungary Kft. | "Az elsők közé navigáljuk!"