Élet az Integráció után

A kormányváltás után vált ismertté,hogy 2011.január 1.-től az Adó – és Pénzügyi  Ellenőrzési Hivatal és a Vám és Pénzügyőrség egyesítésével létrejön a Nemzeti  Adó és Vámhivatal / NAV / ,mely összevontan látja el az állami adó – és  Vámhatósági feladatokat. Ennek természetes eredménye az is,hogy szövetségünk és a NAV között  a korábbi együtt -működést meg kell újítani,és a hozzá igazítani az új helyzethez.

E gondolatok jegyében került sor azokra  a személyes találkozókra,ahol a regionális parancsnok urak tájékoztatták az illetékességi területükhöz tartozó „vámos „ települések polgármestereit az új helyzetről,a név változtatásról,és a beállott személyi és szakmai változásokról,a további együtt- működés lehetőségeiről,természetesen régiós szinten.

Örömmel hallottuk mindenhol,hogy a korábban kialakított kapcsolatokat semmi nem veszélyezteti,sőt,talán szélesebb körű együtt- működésre lesz lehetőség mint korábban.

Rendkívül nagyra értékeljük,hogy az a kulturális érték melyet az elmúlt évek alatt a vámhatósággal közösen megteremtettünk,  megőrzésre kerülhet.

Ezt a pozitív hozzáállást tapasztaltuk Béndek József altábornagy részéről többször is, és ezt tapasztaltuk a regionális parancsnokok részéről is.

Fentieket támasztja alá az is,hogy a 2011.január 25-i Nemzetközi Vámnap alkalmából rendezendő ünnepi megemlékezésre szövetségünk elnöke és főtitkára is meghívást kapott.

Bók Mihály