Emléktábla és kert

Arborétumot is létesített a bakonybéli szerzetes
Simon Erzsébet

Vámoscsalád- Guzmics Izidor bencés apátra emlékeztek a településen: a község szülöttének tiszteletére emléktáblát készítettek, bibliai kertet létesítettek.

Guzmics Lászlót 1785. május 2-án keresztelték meg Vámoscsaládon. Ezt hiánnyal lehet állítani, hiszen keresztelési bejegyzésből derül, hogy a faluhoz tartozó malomban született. Bár vannak olyan állítások, hogy szomszédos megyebeli Jánosfán látta meg a napvilágot, mindenesetre Vámoscsalád ..sajátjaként" tiszteli az egykori molnár és a nemesaszony frigyének gyümölcsét, akiből nagy tudású bencés szerzetes, apát, teológus, irodalmár, nyelvész, arborétum-alapító, közéleti személyi-g lett. Szülőfaluja és a bencések is büszkék rá, ezért nevezte meg a helyi önkormányzat, az egyházközség és Bencés Diákszövetség Szombathelyi csoportja szombaton a Guzmics Izidor nevet vette fel, amikor másodjára is tagja lett a bencés rend novíciátusának – emléknapot. Aigner Géza plébános és Németh Imre polgármester köszöntötte a templomban egybegyűlte-ket – többek között a kormányhivatal, a megyei közgyűlés, a bencés Diákszövetség képviselőit s a 3 bakonybéli monostor jelenlegi vezetőjét, Halmos Ábel OSB atyát, aki Guzmics Izidor életét, személyiségét mutatta be. A templomot megtöltő hallgatóság megtudhatta, hogy Guzmics Izidort nyolcévesen adták a szülei Szentgyörgyvölgyre a plébános nagybátyjához, ahol annak könyvtárát bújta folyvást. Első olvasmányélményei Faludy Ferenchez kötődtek, később latin, görög klasszikusokat olvasott. Húszévesen jelentkezett bencésnek, de egy évet sem töltött a rendben, kivetkőzött. Néhány hónap múlva azonban visszakéredzkedett. Újszerű élet- és bibliai szemléletét a papnevelőben a tanára, Herder német filozófustól való olvasmányélményei, s a nyelvújító Kazinczy alapozták meg. Bakonybéli apátként monostort, angolkertet mim hozott létre, teológiai művészeti folyóiratot gondozott, s kezdeményezője volt a protestánsokkal való párbeszédnek a magyar nemzeti vallási unióról. Álma volt a keresztény felekezetek közösségének létrehozása, s bár ez nem valósult meg, azt elérte, hogy a katolikusok és a protestánsok nem ellenségként, hanem testvérként tekintettek egymásra. Habitusa alapján csak úgy emlegették, hogy a „széplelkű atya".

 

Faragott tábla emlékül

A bencések jeles személyiségeire gondolnak az utódok
Vámoscsalád (ser) – Faragott emléktáblát állítottak a bakonybéli apát tiszteletére, aki a községben született.

Időről időre újabb bencés szerzetesről emlékezik meg a Bencés Diákszövetség szombathelyi csoportja. Évtizede azt a célt tűzte maga elé a társaság, hogy emléket állít azon bencés tanároknak, akik jeles személyiségei voltak falujuknak, városuknak. így áll már tábla Bőben, Bükön, Csepregen, Hegyfalun, Ikerváron, Jákon és Jánosházán, Kisuny ómban, Szombathelyen három táblát is elhelyeztek. Ezúttal a Vámoscsaládon született Guzmics (László) Izidor emléke előtt tisztelegtek szombaton. Andor Ferenc, a Bencés Diákszövetség szombathelyi csoportjának elnöke emlékeztetett rá, hogy Guzmics Izidor több ezer fiatalt oktatott, nevelt Isten és a haza szeretetére. A vámoscsaládi malomban 1785-ben született ifjú kétszer is belépett a bencés rendbe. Első beöltözése tíz hónapig tartott, akkor elbizonytalanodott, s kivetkőzött. Aztán kis idő múltán mégis azt gondolta, neki a szerzetesek közt a helye. Nagy tudású pap lett, 1832-tól a bakonybéli monostor apátja, ott angolkertet, arborétumot hozott létre. Az apátsági, évtizedek óta védett klastromkertet most uniós támogatással újítják fel. Augusztus 20-án veszik újra birtokba.    Vámoscsaládon a templom mögött alakítottak ki egy kertet, s bibliai növényekkel ültették tele. A liget közepén állították fel a Guzmics Izidornak emléket állító táblát, amelyet Vörös János fafaragó készített.