Ismét együtt a vámosok nagy családja

A pandémia miatt elmaradt nemzetközi találkozóját szervezte meg a Vámos Települések Szövetsége 2021. július 2-4 között VÁMOSPÉRCSEN. Még érezhető volt a járvány iránti félelem,tartózkodás, de a jelenlévők kitörő örömmel és nagy – nagy szeretettel köszöntötték egymást a megérkezés első pillanatában is. MÉNES  ANDREA  polgármester és kedves csapata fogadta azérkező delegációkat, a baráti ölelés és vendéglátás valóban családi hangulatot teremtett, így mindenki örömmel adta át saját települése elvámolandó áruját.

A SOMOGYVÁMOS-ról, VÁMOSGYÖRK-ről , VÁMOSOROSZI-ból , VÁMOSÚJFALÚ-ból, NEMESVÁMOS-ról, VÁMOSPÉRCS-ről, valamint VÁMOS-ról / Myto pod Dumbierom /, VÁMOSBALOG-ról / Velky Blh / és FELSŐVÁMOS-ról / Obec Horné Myto / Szlovákiából, és VÁMOSGÁLFALVA-ról / Comunei Gánesti / Romániából érkezett polgármesterek, Bók Mihály VTSZ főtitkár megbízás alapján VÁMOSCSALÁD képviseletében, továbbá a NAV vezetése nevében Veres István László  megyei igazgató az ünnepi felvonulás kezdetén /  a PÉNZÜGYŐR ZENEKAR  felvezetése mellett / elhelyezték a települések elnevezését tartalmazó köveket a Vámos Települések Szövetsége emlékfájánál. „Hiszen a kő marad”  mely momentum a szövetség jelképes összetartozást szimbolizálta.

A résztvevők meghatottan hallgatták a megnyitón a szokásos himnuszokon kívül a VTSZ régen hallott

indulóját egy atya előadásában, amit Tasó László országgyűlési képviselő úr is nagyon méltatott.

A rendezésért járó NAV elismerést Veres István László megyei igazató adta át MÉNES ANDREA polgármester részére.

Jó volt látni, ahogy a települések polgármesterei  kitűzték zászlóikat, és meggyújtották a  vámosok összetartozását jelképező gyertyákat.

A rendezvényen sor került az immár hagyományos – vendégekkel kibővített – elnökségi ülésre,  ahol a VTSZ vezetésén túl a NAV részéről jelen volt vezetők (Veres István és Polcz Attila igazgatók) dr. Balaska Andrea KI főosztályvezető, dr. Vas Adrienn a KEKI igazgató-helyettese, Tarnai Tamás osztályvezető és Láng-Miticzki-András főreferens vett részt. A polgármesteri köszöntő után Hám László VTSZ elnök megköszönte Ménes Andreának a rendezésért, a csodálatos fogadtatásért és az egész miliő megteremtéséért végzett munkát, majd tájékoztatást adott az ez évi programokról, közte arról, hogy a pandémia miatt a Virág János kórus-, vers-és mesemondó találkozó nem tartható meg idén hagyományos keretek között.  Bejelentette továbbá, hogy a korábbról már ismert módon, újabb ruházati termékek felajánlására került sor a VTSZ tagtelepülései számára, természetesen térítésmentesen, csak az átvételi időpontokat kell egyeztetni.

Ezt követően felkérte Bók Mihály főtitkárt egy részletesebb tájékoztatóra. A főtitkár részletes ismertetést adott arról, hogy a szövetség a járvány ideje alatt is remekül működött, hiszen virtuális óvodai bál megszervezésében segédkezett, karácsonyi ajándékok szétosztásában jeleskedett, sportegyesületek támogatását biztosította, megtartásra került az FB ülés / új FB elnök megválasztásával /. Megköszönte a  NAV-ot képviselő jelenlévők támogatását, hiszen mint mondta, mindig számíthatott rájuk, és ez nagyon nagy segítség. A főtitkár külön köszöntötte a hivatali elfoglaltsága miatt később érkező Bakai Kristóf Péter vámszakmai szakfőigazgató urat, a rendezvény fővédnökét.

dr. Balaska Andrea gratulált a találkozó megrendezéséhez, köszönetét fejezte ki a meghívásért, és felajánlotta támogatását abban, ha a VTSZ úgy dönt, hogy online megszervezi és megrendezi a Virág János találkozót, akkor ő és munkatársai minden támogatást biztosítanak a sikeres lebonyolításhoz. A javaslat elfogadásra került, az előkészületek megtörténtek.

Balogh Elemér VÁMOSGÁLFALVA polgármestere tájékoztatást adott arról, hogy a település művelődési házának felújítása csak 2022 .év végre készül el, így a 2022. évi nemzetközi találkozó szervezését nem tudja vállalni, azonban 2023-ban teljes egészében fogadókészek a találkozó megrendezése iránt. A főtitkár megköszönte a korrekt tájékoztatást, és a NEMESVÁMOS –t képviselő Illés Józsefet kérte fel, hogy a jövő évi, 2022-es rendezvény szervezéséről – amennyiben arról döntés születik – adjon tájékoztatást. A testületi döntésről hamarosan tájékoztatás várható.

A közgyűlést egy családi, jó hangulatú ebéd zárta.

A Szövetség életében teljesen új és örömteli volt, hogy a  nemzetközi rendezvény nemcsak a pandémia utáni első találkozásnak lehetett részese, hanem együtt ünnepelhette a helyiekkel városuk, VÁMOSPÉRCS várossá avatásának 20-ik év fordulóját, mely egybe esett a VTSZ XIII nemzetközi találkozójával.

ISTEN áldja a vámosokat és vámosiakat egyaránt!

« A 4 »