Jubileumi összefoglaló köszöntő

Kedves gyerekek! Tisztelt jelenlévők! Hölgyek /Urak!

Én úgy gondolom, hogy ünnepnap a mai, mert 10  éves a Vámos Települések Szövetsége.

Az évfordulóra nem is tudnánk más képen készülni, és örömeinket az egymáshoz kapcsolódó viszonyunkat bizonyítani, csak ilyen jól megszervezett programmal.

Ennek a vetélkedőnek és a 10 év alatt megszervezett többi vetélkedőnek kezdeményezője a Vámos Települések Szövetsége.

A lebonyolításához szükséges a NAV támogatása.

Ez a vetélkedőt a 10. éves jubileumi évforduló tiszteletére fel is ajánlhatjuk

Bizonyítva hogy szövetségünk előnyben részesíti azokat a rendezvényeket, amelyek nevelő szándékuk és hagyományteremtőek.

A hagyomány a lexikon szerint általános értelemben szóbeli tanítás vagy szokás nemzedékről-nemzedékről sértetlen továbbadása és az értékek megőrzése.

Vannak tehát értékeink, amelyet meg lehet és meg is kell őrizni.

Érték a kapcsolat, érték az ismertség, érték a tapasztalat átadása.

Jó azt érezni, hogy nem vagyunk, egyedül gondjainkkal, örömeinket meg tudjuk osztani a Nemzeti Adó és Vámhivatal vezető munkatársaival.

Azonban az idő nagyon gyorsan múlik, mi, akik egymásra találtunk, ki alakítottuk az együtt működés formáit, mert lassan kikopunk, azért mert sok minden változott.

Ez a vetélkedő sorozat azt jelenti, hogy gyermekeink unokáink megismerkedhetnek egymással, megtapasztalhatják az egymáshoz fűződő kapcsolatokat.

Mint ahogy a jó kenyér sem kell meg kovász nélkül, a jó hagyományoknak is kell kovász.

A vámos települések kapcsolatában ilyen kovász a NAV, éppen ezért köszönet azoknak, akik megteremtették a hátteret többek között ehhez a vetélkedőhöz és a nemzetközi találkozóhoz.

A vetélkedőre érkezőket és kísérőit, a NAV munkatársai barátsággal és terített asztallal várják.

Jó volt azt látni, hogy a gyerekek mindig vidám izgalommal készültek a vetélkedő megnyílására.

Jó volt azt látni, hogy a gyerekek és mellettük a polgármesterek, a felkészítő tanárok, a NAV munkatársak biztatása mellet mindent beleadva, vidám hangulatba vették az akadályokat.

Köszönet illeti a mindenkori felkészítő tanárok munkáját.

Köszönjük a Nemzeti Adó-és Vámhivatalnak, hogy a vetélkedőket nyert csapat fődíja mellé egy hetes táborozást ajánlott.

Köszönet azoknak a településeknek, akik egy hetes táborral segítették a rendezvényt.

Köszönet a polgármestereknek, akik segítik az utazást és az előkészületet.

Kedves gyerekek, tisztelt jelenlévők.

10 év valóban hosszú idő, hiszen a szövetséget alkotó Vámos települések és a NAV elődje a Vám és Pénzügyőrség szervezete megszervezte ezt az együttműködést.

Amelynek előkészítésében nagy szerepe volt Hám László elnökúrnak, Bók Mihály főtitkár úrnak, aki egyben a magyar kultúra lovagjainak tagja is. Ne feledjük a kezdeményező a Vámosatyai Önkormányzat volt,de azért, hogy az alapítvány kuratóriuma a pozitív döntést meghozza, kellet a  NAV, A VTSZ támogató határozata is, valamint a  Járási Kormányhivatal vezetőjének a pozitív támogató nyilatkozata,aki személyes ismerőse a főtitkár úrnak.

Bók Mihály főtitkár úr, azért kapta ez az erkölcsi elismerést, mert tenni akarásának példa lehet az utókornak.

Igen ez az elismerés csak azoknak jár akik sok irányú közéletű tevékenységet vállalnak és tevékenyen részt vesznek abban ,ilyen Bók Mihály úr a VTSZ szövetsége főtitkára.

KÉREM, TAPSSAL KÖSZÖNTSÜK!

Az elképzelés megvalósult a Vám és Pénzügyőrség akkori szervezete dr. Nagy János dandártábornok parancsnok úr közreműködésével.

 A nemzeti adó és vámhivatal létrejöttével az elhatározás erősödött az együtt működés kiszélesedett.

Munkánkat az országos hatáskorú szerven kívül a megyei szervek is nagyban segítik, mert felelősséget éreznek értünk.

A szabályozott viszonyok közt 10 év alatt minden rendezvényen jelen volt Dr. Balaska Andrea ezredes, főosztályvetető asszony, Kosztyú János főigazgató úr és az  aparátus többi munkatársa.

KÉREM A MÁSODIK TAPSOT!!

Köszönjük a testület 10 év alatti segítő felelősség vállalását, hogy ezt a társadalmi értéket kifejező kapcsolatot nem csak segítették, hanem fejlesztették is.

A változást követően az államtitkár úrnak külön köszönöm, hogy a korábbi elképzelésünket tiszteletben tartotta és meghozta a döntést, hogy az együtt működést EGYÜTT FOLYTASSUK.

Ennek eredményekét találkozhatunk most és találkozhatunk június 17-én a nemzetközi találkozón.

Ebből az alkalomból Vámosatya Önkormányzata a mellettem lévő ajándékát szeretné átadni a 10. éves jubileumi évforduló alakalmából, hogy az együtt működésre vissza lehet emlékezni a következő években is.

Az átvételhez felkérem a szövetségünk elnökét Hám László elnök urat és Kosztyú János igazgató urat és  arra kérem, hogy a Vámos múzeumba teremtse meg a feltételét, hogy ezt az együtt- működést kifejező adomány meg legyen őrizve, Az igazgató urat ha kérhetem vegye leltárba.

Ezzel is igazolva, hogy a Nemzeti adó és Vámhivatal és a Vámos Települések Szövetsége tevékenyen részt vesz az újjászervezett társadalmi kapcsolatok kiszélesítésében.

AZ AJÁNDÉK ÁTADÁSÁT A RENDEZVÉNYEM MEGJELENT GYEREKEKERE  és  Bíró Krisztina tanárnőre bíztam.

A felkérésnek kérem, tegyen eleget.

Köszönöm a figyelmet.

Tisztelettel: Szász József

                    Polgármester 

Vámosatya,2017. június 2.