Közgyűlés Hévizen

2o14.február 28 –án du. a  hévízi NAV Gyógyház  előterében találkoztak a Vámos  Települések Szövetségének polgármesterei a NAV képviseletében megjelent dr.Balaska Andrea főosztályvezetővel, Asztalos Gézáné dr. főigazgatóval, Kosztyu János főigazgató helyettessel,Tarnai Tamás osztályvezetővel  és Láng – Miticzky András kiemelt főelőadóval.

Egymás üdvözlése után a résztvevők közös vacsorán vettek részt, melyen megbeszélték a másnapi közgyűlés menetét, megállapodtak a tematikában és az egyéb részletekben.

Az est fénypontja volt dr. Balaska Andrea a NAV KH főosztályvezetőjének üdvözlő beszéde, illetve tájékoztatója,mikor is közölte, hogy Dékányné Károly Mariann Somogyvámos,és Németh Imre Vámoscsalád polgármestereinek a Nemzeti Adó és Vámhivatallal megvalósuló eredményes együttműködés terén kifejtett kiemelkedő tevékenységük elismeréseként a NAV Elnöke Dr.Vida Ildikó Ezüstoklevél elismerést adományozott. Az okleveleket Asztalos Gézáné dr. a NAV KEKI főigazgatója adta át.

 
A március 1-i közgyűlésen  megjelent 13 polgármester elfogadta Hám László VTSZ elnök 2o13. évi beszámolóját, és a 2o14.évi munkatervet. Döntés született arról,hogy az őszi Virág János kórustalálkozó a helyhatósági választások miatt az idén nem kerül megrendezésre. A közgyűlés a NAV képviselőivel közösen meghatározta, hogy a VTSZ tagtelepüléseinek hagyományos iskolai vetélkedője 2o14.május 1o.én kerül megrendezésre. Réti Csaba Vámosszabadi polgármestere tájékoztatást adott arról,hogy a települése az idén megrendezi a VTSZ nemzetközi találkozóját,az időpontot hamarosan közreadják. Döntés született arról is, hogy az idén ki kapja a VTSZ legmagasabb elismerését az ARANY kitűzőt.

A közgyűlés  egy kellemes baráti ebéddel zárult, a sietősek hazaindultak, a ráérősek résztvevői voltak a városban pont akkor zajló Farsangi Karneválnak.

Csak a legnagyobb elismerés hangján tudjuk megemlíteni és megköszönni azt a fogadtatást, ellátást és a közgyűlés megrendezéséhez nyújtott támogatást amiben részesültek a VTSZ  Képviselői.