Mátyás Király szelleméhez méltó ballagási ünnepség Vámospércsen

A szépen felújított, bővített,európai színvonalú oktatási intézményben a hely szelleméhez méltó, szépen megrendezett, elegánsan megható ünnepséget szerveztek a búcsúzó nyolcadikosok tiszteletére, amely egyben a évzáró  is volt. A három ballagó osztály hatvanhat diákja búcsúzott az alma matertől, ahol életük meghatározó szakaszát töltötték. Hagyományosan a tantermek végigjárásával kezdődött a program, amelyet könnyek között tettek meg még a legnagyobb vagánynak számító kamaszok is. Az időjárás kegyeibe fogadta az ünneplőket, így a diáktársak sorfala között a sportpályára vonultak a nyolcadikosok, ahol először a hetedikesek búcsúztak diáktársaiktól. Felelevenítették a sok közös emléket, s versbe szedett útravalókat tettek a tarisznyákba.
 
Mátyás Király szelleméhez méltó ballagási ünnepség Vámospércsen
 
Ezután Deákné Demjén Ilona igazgatónő, "elengedő" szép szavai következtek. "Ez alatt a nyolc év alatt kinyílt előttetek a világ, ez alatt a nyolc év alatt váltatok kisgyermekből ifjúvá, aki már útra készen áll, hogy életének új helyszíneket keressen."  – hangzott el a bevezető gondolatok között, majd felvillantak azok az emlékek, amelyeket tanárként őriz a végzős diákokról.