Személyi változás a NAV Vámszakmai vonalán

Dr.Vida Ildikó a Nemzeti Adó – és Vámhivatal elnöke Béndek József pénzügyőr altábornagyot a NAV vámszakmai elnökhelyettesét 2011.április 1-jei hatállyal rendelkezési állományba helyezte Pintér Sándor  belügyminiszter kérésére, és a Belügyminisztérium állományába vezényelte más fontos kormányzati feladatok ellátására. ARNOLD MIHÁLYT 2011.április 1-jei hatállyal a NAV vám –és pénzügyőri szakmai elnökhelyettesévé nevezte ki.

Szövetségünk elnökét és főtitkárát bemutatkozó látogatáson fogadta az új vámszakmai elnökhelyettes. A rendkívül barátságos és jó hangulatú  találkozó lehetőséget nyújtott arra ,hogy részletesen bemutatásra kerülhetett a VTSZ .

ARNOLD MIHÁLY ÚR  kifejtette,hogy a személyi váltás nem okoz,okozhat törést a korábbi kapcsolatokban,és messzemenő támogatásáról  biztosította a szövetség vezetőit. Kérte,hogy a Vámos Települések Szövetsége továbbra is legyen méltó partnere a Nemzeti Adó – és Vámhivatalnak, a civil oldalon tagjainkon keresztül segítsük erősíteni az állampolgári adómorált, továbbra is támogassuk a NAV Vám – és Pénzügyőri szakmai tevékenységét.

Hám László elnök és Arnold Mihály a NAV vámszakmai elnökhelyettese megállapodott abban,hogy a későbbiek folyamán részletesen megbeszélésre kerülnek az őszi közös rendezvények.

Budapest,2011.május 18.
Bók  Mihály