Tisztelt Polgármester Hölgyek / Urak ! Kedves Barátaim!

Ez év január 14-én un ” virtuális ” közgyűlés  keretében továbbítottam a megüresedett Felügyelő Bizottság új tagjaira kapott név szerinti  javaslatot, melyet Gedei Zoltán Vámosgyörk
polgármestere terjesztett elő.
A beérkező válaszok  alapján megállapítom, hogy a VTSZ teljes vezetősége,a tag települések polgármestereivel együtt  a javaslattal egyet értett, azt támogatta.
A Vámos Települések Szövetségének  Felügyelő Bizottságát  DOMOSZLAI  ANDREA vezeti,
                                                                                tagjai :        KOCSIS MÁRIA
                                                                                                  Gorácz – Dim – Veronika
Kérem   Hám László elnök urat,Gedei Zoltán polgármester urat, valamint dr.Balázs László jegyző urat / de mint a VTSZ titkárát is /, hogy nevezett hölgyeket a hivatalos döntésről tájékoztatni ..
Az FB tagjainak ezúton is kívánok eredményes munkát,sok sikert és jó egészséget !
Külön köszönöm, hogy az egyébként is nagyon leterhelt napjaitokban is volt energiátok a válaszadásra.
Fentiek alapján kérem a jegyző urat, hogy az alapszabály ide vonatkozó része iránti módosítást  tegye meg.
Továbbra is vigyázzatok magatokra !
Isten áldja a vámosokat és a vámosiakat egyaránt !
                               tisztelettel és barátsággal                                       Bók Mihály
                                                                                                                főtitkár