Tizenöt évesek lettünk

Tizenöt évesek lettünk

 

Kedves Rokonok !

így szólította meg a 15-ik születésnapra érkező vámosokat és vámosiakat  HÁM LÁSZLÓ a VTSZ elnöke, akik

a 2022.évi nemzetközi találkozóra érkeztek Vámosújfalu, Vámosgyörk, Somogyvámos,

Vámoscsalád, Nemesvámos, Vámos / Myto pod Dumbierom / Vámoslucska / Lucky /

Vámosbalog / Velky Blh / Felsővámos / Obec Honé Myto / Vámosgálfalva / Comunei Ganesti /

tagtelepülésekről.

Hám elnök úr  meleg hangon köszönte meg a település polgármesterének Sövényházi Balázsnak,

alpolgármesterének Mustos Istvánnak, és a közreműködésben, szervezésben aktív Marosi Klárikának,

és Molnár Katalinnak  azt a hatalmas munkát, amit önzetlenül végeztek annak érdekében, hogy a

településre érkező, és a VTSZ 15 jubileumát ünneplők remekül  érezzék magukat, mert   a rendezvény

nem falunapra, vagy más eseményre épült, hanem csak és kizárólag az ünnepi találkozóra.

Az elnök úr ismertette a VTSZ elnökségének azon döntését, hogy  a legmagasabb szövetségi

elismerést, az ARANY kitűzőt az idén POLCZ ATTILA pénzügyőr dandártábornok, az IPA – NAV volt

elnöke részére ítélte, ezzel  is megköszönve a sok éves támogatását.

Az elnöki köszöntő után került sor az immár hagyománnyá váló, és az összetartozást jelképező

gyertyagyújtásra. Felemelő érzés volt látni, ahogy a polgármesterek kitűzik a település zászlóját, majd

meggyújtják a gyertyát. A hangulat igazi örömteli , és családi volt.

Ezt követően dr.Balaska Andrea NAV főosztályvezető ismertette kizárólag erre az alkalomra meg –

hirdetett GYERMEKRAJZ PÁLYÁZAT – sikerességét,  majd ismertette a verseny végeredményét.

Első helyezést ért el Nemesvámos,  második helyezett  Vámosgálfalva ,harmadik helyezett Felső –

vámos . A legkreatívabb tanári támogatásért járó elismerést a nemesvámosi Szalma Csilla intézmény-

vezetőnek  ítélte  a  zsűri. Az elismeréseket dr. Vas Adrienn a NAV KEKI vezetője adta át a nyertes

pályázóknak .  Az ünnepi beszédek után a résztvevők a PÉNZÜGYŐR ZENEKAR által adott koncertet

hallgathatták, majd egy Príma díjas művész  előadása következett, míg a települések polgármesterei,

a meghívott NAV vezetői, a nemesvámosi önkormányzati képviselők az ünnepi közgyűlésre vonultak .

Bók Mihály a VTSZ főtitkára is megköszönte az érintetteknek a rendezést, a valóban fantasztikus

hangulatot, majd ismertette az eltelt 15 év állomásait.  Igy részesei lehettünk a Vám és Pénzügyőrség

„ vámosok a környezetért „ témakörben tett erőfeszítéseknek, vámos múzeumot , és emlékparkot

avattunk Vámosatyán és Vámosújfaluban, Somogyvámoson emlékkaput építettek a tiszteletünkre,

arborétumot avattunk Vámoscsaládon, hagyománnyá emeltük az iskolák közötti vetélkedőt, a vámos-

györki kórustalálkozóinkat kibővítettük vers és mesemondással , közben emberi kapcsolatokat

építettünk, és minden területen népszerűsítettük a NAV erőfeszítéseit a bűn megelőzés, az adó –

tudatosság , és a számlaadási kötelezettség elfogadása tekintetében. Az eltelt 15 év alatt a VTSZ

igazi stratégiai partnere lett a Nemzeti Adó és Vámhivatalnak. Köszönet ezért mindenkinek.

A főtitkár külön említette a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetség tagságát, akik

nagymértékben támogatják a VTSZ  tagjainak iskoláit. Köszönet érte.

A VTSZ FB-ban bekövetkezett technikai változást is bejelentett, aminek következtében Stass Gábor

lett a VTSZ titkára, és dr. Balázs László a FB Elnöke.

Külön köszöntésre került dr. Balázs László mint Vámosgyörk jegyzője, hiszen 2022.július 1-től

címzetes főjegyzői kinevezést adományozott számára ORBÁN VIKTOR Miniszterelnök.

A főtitkár elismerését és köszönetét fejezte ki HÁM ESZTER részére a sok éve tartó adományozásért,

Az igazi köszönetet a gyerekek adják az adományok átvételekor.

Felkérést kapott Vámosgálfalva polgármestere Balog Elemér is, aki rövid tájékoztatást adott arról,

hogy 2023.ban a nemzetközi találkozót  ők rendezik augusztus 26-28 között, és mindenkit

szeretettel várnak. Ezek után a főtitkár felkérte Bakai Kristóf Péter pénzügyőr dandártábornok, vám-

szakmai szakfőigazgatót , hogy értékelje a szövetség tevékenységét, az együttműködést.

A Tábornok úr köszönetét fejezte ki az eddigi együttműködésért, további támogatásáról biztosította a

szövetséget, majd értékelve az elmúlt 15 év munkáját, elismerést adott át HÁM LÁSZLÓ  BÓK MIHÁLY

SÖVÉNYHÁZI BALÁZS, SZÁSZ JÓZSEF, VÁRADI LAJOS, JADLÓCZKI LAJOS, VÉGH ENDRE, MÉNES ANDREA

BICZÓ ENDRE, DÉKÁNYNÉ KÁROLY MARIANN, AMBRUS GELLÉRT, PUSS ANDRÁS, BÁRDI ALEX,

ROMAN SVANTER, MOJZES STEFAN, EDUARD BALÁZ, KLUKA NORBERT polgármestereknek.

Az ünnepi közgyűlés egy remek ebéddel ért végett, majd ezt követően EMLÉKOSZLOP avatás, és

Kemence és Sütőház ünnepélyes átadására került sor.

Nemesvámos Község Önkormányzata emlékoszlopot állítatott a település helytörténeti gyűjteményé-

nek helyet adó Értékek Háza és Nemes ízek kemencés udvara előkertjében a Vámos Települések

Szövetsége fennállásának 15. évfordulója alkalmából.

A rendezvényen résztvevő polgármesterek településük nevével ellátott szalagot kötöttek a Gere

Dávid Márk katolikus plébános által megáldott emlékoszlopra.

Az ünnepségen jelen volt Bakai Kristóf Péter dandártábornok  a NAV Vámszakmai Szakfőigazgató, aki

szintén szalagot helyezett el az oszlopon a NAV képviseletében.

A program második felében felavatásra került a nemrégiben elkészült kemence és sütőház. Végül a

vendégek megkóstolhatták a helyiek által készített, kemencében sült kenyérlángost / langallót /

A színpadon ezután zenészek különféle csoportjai szórakoztatták magas színvonalon a szép számmal összegyűlt hallgatóságot. Az estét Tóth Tamás bluz band-ja zárta.

Rendezvényünk méltó módon ünnepelte a 15 éves vámos Települések Szövetségét

 

ISTEN áldja a vámosokat és a vámosiakat egyaránt.

« A 2 »