2022 Hévíz elnöki beszéd

2022 február 25-26-27.-én tartottuk A NAV hévízi gyógyházában szövetségünk fennállásának 15 évfordulóján soron következő közgyűlésünket.

Péntek este fél 6-kor ültünk össze az ünnepi vacsorára. Magas szinten képviselte magát a NAV. Dr. Balaska Andrea  szervezetszabályozási főosztály főosztályvezetője

Polc Attila dandártábornok az Kelet-budapesti Adó és Vámigazgatóság igazgatója, Kosztyu János a KEKI nyugalmazott igazgatója, Dr. Vas Adrien a KEKI új igazgatója, Láng Miticzki András  NAV kommunikációs  munkatársa, Teleki József pü. ezredes az IPA-NAV elnöke. Településeinket Vámosgyörk ,Somogyvámos  Vámosgálfalva, Felsővámos képviselte.. Jelen volt szövetségünk főtitkára Bók Mihály és elnökünk, Hám László. Vacsora keretében virággal köszöntöttük  Dr. Balaska Andreát és Dr. Vas Adrient ,köszönetet mondtunk  meg Kosztyu János nyugalmazott  KEKI igazgatónak  szövetségünket 15 éven át kitartó támogatásáért. Szövetségünk logójának hársfából faragott gyönyörű képét adományoztuk., míg Polc Attilának az IPI-NAV  keretében végzett szövetségünk felé nyújtott támogatásaiért egy ketté hasított és gyönyörűen megmunkált akácfa felületébe égetett Wilson Churchill idézetet. Mindketten elérzékenyülve vették át jutalmaikat. Ezután pohárköszöntőkel vette kezdetét a 4 fogásos vacsora, melyet éjszakába nyúlóan baráti,rokoni beszélgetések követtek.

Szombaton reggel 10 órától kezdődött az éves közgyűlésünk, melyen már településeink polgármesterei és képviselői is nagyobb számban vettek részt. Három településünk vezetői megbízásos formában vettek részt, a COVID betegségeik miatt. Közgyűlésük határozatképes volt. Meghallgattuk az elnöki és felügyelő bizottsági jelentést, melyet a közösség egyhangúlag elfogadott. Döntöttünk az éves rendezvényeink időpontjairól.

Így a gyermekvetélkedőnket május 28.-án Budapesten a királyok úti NAV iskolában tartjuk, melynek felkészüléséhez április elejéig kapunk anyagot. A témakör, a magyar vám történetének 155 éve

Nemzetközi találkozónk Nemesvámoson lesz július 1-2-3.-án Erről Mustos István Nemesvámos alpolgármestere adott tájékoztatást és anyagot a tervezett programokról.

A Virág János énekkari, vers és mesemondó találkozót  október 8.-án rendezi Vámosgyörk. Erről Hám László elnök tartott ismertetőt. A találkozó témaköréről a nyár folyamán küldünk információs anyagot.

 Végül  szövetségünk elnöksége mandátumának lejárta miatt megköszöntük munkájukat és új elnökséget választottunk, melyet a tagság egyöntetűen elfogadott. Elnök: Hám László, alelnök: Ménes Andrea, főtitkár: Bók Mihály, tagok: Jadlócki Lajos, Puss András és Balog Elemér. Ezzel véget ért 15. évünk ünnepélyes közgyűlése, melyet közös  fényképezkedéssel koronáztunk meg és a finom ebéd után a társaság nagy része haza indult. Akik maradtak, fáradt tagjaikat a hévízi gyógyvízzel  gyógyíthatták.

Köszönjük az ünnepi rendezvényhez nyújtott NAV KEKI segítséget és azt a 15 éve működő hozzáállást, ami szövetségünk munkáját nagyban segíti.
Isten áldja a vámosokat és a vámosiakat.

Elnöki beszámoló:

2022.február 26.HÉVÍZ , a VTSZ közgyűlése

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Rokonok, Igen Tisztelt NAV-os Barátaink !

Az elmúlt 2 én nagyon megnehezítette szövetségünk életét is, ezért nagyon nagy örömmel – és barátsággal köszöntelek benneteket , és Isten ajándékának tekintem, hogy újra együtt lehetünk,

még akkor is ha a létszámunk nem teljes. Úgy látszik hozzá kell szoknunk ahhoz, hogy mindig van valami olyan eset,esemény – mint jelenleg járvány,választások – amelyek így vagy úgy kihatással vannak a jelenlétre. De egy nemzetközi , önerőből fenntartott , politika mentes szervezetnél talán ez így is van rendjén.

Az elmúlt időszak kihívásai ellenére mégis azt kell jelentenem – és ezt örömmel teszem -, hogy a VTSZ él, és működik.

Az elmúlt év sajnos szomorú eseménnyel indult, hiszen 72 éves korában elhunyt a VTSZ egyik alapító tagja TOMA ISTVÁN Vámosgyörk nyugalmazott polgármestere.

Munkássága és polgármesteri TEVÉKENYSÉGE  1994 – 2010 között a közért és a sportért végzett munka volt. Négy cikluson keresztül odaadással dolgozott a falu életének jobbításáért, és közben alapító, támogató tagja volt a Vámos  Települések Szövetségének, egészen haláláig.

Munkáját és emberségét köszönjük ! Nyugodjon Békében !

Ezúton szeretném megköszönni Bakai Kristóf Péter tábornok úrnak és dr. Balaska Andrea ezredes asszonynak részvét nyilvánító, és az együttérzésükről biztosított baráti sorokat.

2021.január hónap úgy indult, hogy Bók Mihály főtitkár , Gedei Zoltán polgármester, dr. Balázs László

jegyző/titkár, Stass Gábor pénzügyi vezető és jómagam előkészítettük a január 29-re tervezett virtuális közgyűlést,  amely arról szólt, hogy megválasztásra kerüljön a FB vezetője DOMOSZLAI ANDREA személyében, valamint az FB másik két tagja KOCSIS MÁRIA és GORÁCZ DAM VERONIKA.

Nevezettek előterjesztését GEDEI ZOLTÁN polgármester úr terjesztette elő, amit a virtuális közgyűlés elfogadott.

Menet közben arról beszéltünk, ha a járványhelyzet megengedi, és VÁMOSPÉRCS meg is tudja rendezni az éves nemzetközi találkozót – hiszen azt tudtuk, hogy az iskolák közötti vetélkedő ismételten nem tartható meg – akkor azt minden erőnkkel támogatjuk.

Az éppen csökkenő járványhelyzet adta lehetőséget okosan használta ki MÉNES ANDREA VÁMOS- PÉRCS polgármestere és behelyezte a VTSZ nemzetközi találkozóját VÁMOSPÉRCS várossá alapításának 20 -ik évfordulójára megtartott ünnepség sorozatban.

A VTSZ tagtelepülései az eltérő járványhelyzet miatt csökkentett létszámban, de képviselték magukat.

Első ízben üdvözölhettük VTSZ rendezvényen dr. Vas Adrienn igazgató asszonyt, a KEKI új vezetőjét, továbbá Bakai Kristóf Péter szakfőigazgató urat, akinek külön köszönjük, hogy egy bp-i koszorúzás utáni eseményt követően eljött közénk. Ezzel azt igazolta, hogy valóban egy család vagyunk, és az ember sok mindent megtesz a családjáért. Természetesen örültünk Kosztyú János, Polcz Attila, Láng-Miticzki András és Tarnai Tamás uraknak/ barátainknak is . Változatlanul üde színfoltja volt a rendezvénynek a PÉNZÜGYŐR zenekar  fellépése, valamint a NAV kutyás, fegyveres bemutatót tartó

Bevetési Egység szereplése is. A fogadtatásért,  az ünnepség megtartásáért, a szívélyes vendéglátásért ezuton is köszönetet mondok minden résztvevő nevében MÉNES Andrea POLGÁRMSTER ASSZONYNAK, aki különben 15 éve aktív tagja szövetségünknek, és betölti az alelnöki poziciót.

A vámospércsi közgyűlésünk döntött arról, hogy virtuális formában megrendezésre kerülhet a VIII. Virág János Énekkari találkozó, és a VI vers és mesemondó vetélkedő.

A vers kategóriában indulóknál szabadon választott, a mesemondóknál népmese vagy táj-jellegű segédeszköz nélküli előadásokat vártunk. A  videon beérkező előadásokat szakmai zsűri előtt vetítettük le 2021. november 6-án a település Közösségi Házában. A szakmai zsűri tagjai voltak : dr.Balaska Andrea pénzügyőr ezredes főosztályvezető, Kapi-Horváth Ferenc pénzügyőr ezredes, zeneszerző, a PÉNZÜGYŐR Zenekar vezető karnagya, karmester, dr.Virág Gábor bíró, a verseny névadójának fia, valamint dr.Szabó István nyugalmazott középiskolai tanár és Vas Adrienn a NAV KEKI igazgatója.  A szakmai zsűrin kívül a meghívást  kapott és azt elfogadva jelenlétével segítette a zsűri munkáját Gedei Zoltán Vámosgyörk polgármester, Hám Eszter a VTSZ megalakításának ötletgazdája, a VIRÁG JÁNOS találkozók vers és mesemondóinak tárgyjutalom adományozója, a

VÁMOSIAK szíves díj alapítója,  Bók Mihály a VTSZ főtitkára, dr.Balázs László Vámosgyörk jegyzője egyben a VTSZ titkára

Az énekkari találkozón a következő kórusok vettek részt: FELSŐVÁMOS  – Csemadok ének csoport – NEMESVÁMOS Borostyán népdalkör, NAGYBALOG / Vámosbalog/ Szivárvány énekkar, VÁMOSPÉRCS -Búzavirág gyermekkar, Vámospércsi népdalkör, VÁMOSÚJFALU – Ruszin dalkör –

Vers kategóriában : Vámosgyörk – Satáné Benei Mária, Nagy – Hám Evelin Sára, Veres Violetta és Veres Krisztián, Nagybalog /Vámosbalog /  Ibos Szilárd és Pecsök  Zsombor, Vámospércs – Petruska Kristóf János, Trencsényi Lujza és Somogyi László Gábor, Vámosújfalut Garai Boglárka képviselte.

A találkozó videó anyaga a VTSZ honlapján megtekinthető. Szövetségünk  életében  nagy jelentőséggel bírt, hogy  főtitkárunkkal együtt  bemutatkozó látogatáson fogadott bennünket Vágújhelyi Ferenc államtitkár úr, a NAV  új vezetője.

 A találkozás baráti , szívélyes hangulatban telt, melyen  végig jelen volt dr.Balaska Andrea ezredes asszony is. Az államtitkár úr további támogatásáról biztosított bennünket , és további sikeres együttműködést kívánt. Örömmel fogadta el a felkérést a tiszteletbeli társelnöki funkcióra. Átadásra került részére a VTSZ első 10 évét bemutató CD, és egy első kiadású VTSZ szakácskönyv.

Tisztelt Közgyűlés !

engedjétek meg, hogy külön emlékezzem meg egy valóban csodálatos dologról, ami nem más mint Szász József Vámosatya polgármesterének ötlete, kivitelezése és talán élete egyik fő műve, hiszen a 700 éves településéről szól, ami nem más mint a „ Vámosatya monográfiája, valamint a Vámosatya monográfiája 2 Gasztrónómia és hagyomány „

Az anyag példa értékű, arról szól, hogy a   „ hagyomány nem a hamu őrzése,   hanem a láng továbbadása „

Emlékeztek miről szól szövetségünk célja :  „ az egyes települések hagyományainak , kultúrájának egymással történő megismertetése, a tapasztalatok átadása „

Örömmel fogadtam a mű elkészültéről a hírt, és most örömmel adom tovább .

Bevezetőmben azt mondtam, szövetségünk él, működik. Ennek bizonyságául említem, hogy a múlt évben is adományozhattunk több féle igen jó minőségű ruhaneműket településeinknek. Itt meg kell említenem főtitkárunk segítő hozzáállását, hiszen több településünkre ő szállította le az adományt, mint ahogy az év végén több iskola részére felajánlott használt számítógépeket, és tovább fogytatta a Somogyvámosi iskola támogatását.

Tisztelt Közgyűlés !

15 évvel ezelőtt  alakult meg a VTSZ. Szinte napra pontosan kaptuk meg Nagy János tábornok úr levelét, melyben támogatásáról biztosítja a vámosok civil szervezetét.

HOGYAN IS VOLT ?  avagy visszaemlékezés az alapítókra !  a  VPOP Mátyás u-i klubjában egy januári telefonhívássorozat eredményeként megjelent Vámosatya,

Vámosoroszi, Vámospércs, Vámosújfalu, Sajóvámos, Nemesvámos, Somogyvámos, Vámosszabadi, Vámoscsalád és Vámosgyörk polgármestere, Bók Mihály  a Vámügynökségek és Vámközreműködök Magyarországi Szövetségének főtitkára. A találkozás a legnagyobb békében barátságban történt – mint a mesékben – melynek eredménye lett az a közös elhatározás, hogy hamarosan megrendezésre kerül a Vámos Települések Országos Találkozóját Vámosgyörkön 2007. június 1-3 között.

Tisztelettel adózunk az alapítóknak, kiváltképp a jelenleg is polgármestereknek: Vámospércs Ménes Andrea, Vámosatya Szász József, és Vámosoroszi Végh Endre. A többi településünkön a közbenső választásokon történt változás. Nagy örömünkre szolgál, hogy az újjonan  megválasztott polgármesterek is szivügyüknek tekintik a vámos települések szövetségét.

Külön köszönöm a szlovákiai és a román / erdélyi/ települések polgármestereinek azt a tisztességes támogatást, lojalitást amit rendszeresen tapasztalunk részükről.

Amikor alapítókról beszélek, meg kell említenem a most jelen lévő dr.Balaska Andrea ezredes asszonyt, valamint Kosztyu János igazgató urat is, hiszen az első pillanattól kezdve támogatták, és támogatják  azon hitvallásunkat, hogy a VTSZ egy nagy család, és a VTSZ a NAV kinyújtott stratégiai partnere.   Kívánom, hogy továbbra is  legyen így.

ISTEN áldja a vámosokat és vámosiakat egyaránt.