Megalakult a Vámos Települések Szövetsége

2007 július 27.-én délelőtt 10 órakor a vámosgyörki közösségi ház dísztermében 10 magyarországi vám-os település, akik már  részt vettek a települések 1. országos találkozóján  képviselőikkel polgármesterek, alpolgármesterek, megalapították a Vám-os Települések Szövetségét (VTSZ). A szövetség arra hívatott, hogy a településeken élő emberek kulturális, sport, gazdasági, szabadidős élelét közelebb hozza egymáshoz. Pályázatokon keresztül lehetőséget biztosítson az ott élők körülményeinek jobbításához.

Az alakuló ülés megválasztotta az elnökséget és az ügyviteli szervezetet.

Tisztségviselők:

Elnök:
Hám László alpolgármester Vámosgyörk

Alelnök:
(1 évre a következő találkozó rendezője)
Sári Lajos polgármester Nemesvámos

Elnökségi tag:
Felházi József polgármester Vámoújfalu
Ménes Andrea polgármester Vámospércs
Németh Imre polgármester  Vámoscsalád

Főtitkár:
Bók Mihály

Jegyző és titkár:
Dr. Dobos Róbert Jegyző Vámosgyörk

Ellenőrző és pénzügyi Bizottság elnöke:
Szabó Ferenc Vámosgyörk
Az alakuló ülés döntéseit egyhangúan hozta. A jegyzőkönyvet Böröc János Somogyvámos polgármestere és Végh Endre Vámosoroszi Polgármestere ellenjegyezte.

Tervekről általában

A szövetség alapgondolatának megfelelően megismerni egymás életét, mindennapjait.

– Minden településen legyen „vámos család”-i helyiség, vagy sarok azok zászlóival
– 2008-ban megrendezzük a ki tud többet a vámos településekről vetélkedőt

Ált. iskolás gyerekeknek
Időpont 2008. május vége
Az első helyezett csapat egy hetes nyaralást kap a Vám és Pénzügyőrség valamelyik üdülőjében.

Felkészülési forrás a vám-os napokra kiadott könyv
– Szintén jó lenne megrendezni a jegyzők ki mit tud-ját a közigazgatás jegyében

Ehhez az önkormányzati minisztérium segítségét kérjük
– A körzeti megbízottak versenyét ügyesség, gyorsaság és szabályismeret jegyében
– Helyi tűzoltók versenyét is jó lenne megrendezni
– Ismét megrendezzük a vám-os kupa futballbajnokságot
– Együttműködési megállapodást kötünk a Vám és Pénzügyőrséggel, melynek kézzelfogható eredményei hamarosan a Nagy János tábornok úr által megígért számítógép adományozások.

– A szövetség finanszírozásában elkészíthetnénk a testvér települések egyenkénti, de azonos sémájú honlapját.
– Hírlevél szerkesztése és küldése legalább negyedévenként az eltelt idő alatt végzett munkáról és a fejleményekről, várható eseményekről.
– Nagy gondot fordítunk a támogatók megszerzésére
– Újabb határainkon kívül lévő vám-os települések felkutatása és szövetségünk tagjaivá léptetése ezáltal más népek kultúrájának megismerése a kölcsönös előnyök alapján
– A célok és tervek megvalósításához magyar és EU-s pályázatok keresése, benyújtása.

A fentiek megvalósítását a megválasztott elnökség és az ügyviteli szervezet munkája garantálja.

A Vámos Települése Szövetsége és a Vám és Pénzügyőrség együttműködési megállapodását 2007 szeptember 21.-én A vám-osok védőszentjének szent Máténak napján Budapesten a Munkácsy Mihály úton lévő vám-os múzeumban ünnepélyes keretek között írtuk alá, Dr. Nagy János altábornagy a VPOP parancsnoka és Hám László a VTSZ elnöke. Az együttműködési megállapodásban rögzítettük, hogy a VPOP és a VTSZ együttműködik a vámos települések szövetsége alapszabályában rögzített törekvések megvalósításában. Kulturális, hagyományőrző, sport,és szórakozás terén. Az együttműködés első nagy eredménye, hogy a VPOP által a forgalomból kivont a testületnél használt jó minőségű számítógépekből 100 darabot át ad a vámos települések részére. A számítógépek településenkénti elosztását október 10.-én az elnökség budapesti ülésén osztotta el a következő arányban:
Vámosatya – 6 gép
Vámoscsalád – 6 gép
Vámosoroszi – 6 gép
Somogyvámos – 6 gép
Vámosújfalu – 8 gép
Vámosszabadi – 9 gép
Vámosgyörk – 12 gép
Nemesvámos – 13 gép
Sajóvámos – 13 gép
Vámospércs – 21 gép
A Vámos Települések Szövetsége  még ebben az évben élelmiszeradományokat  szeretne eljuttatni  a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül településeink rászorulóinak. Terveink között szerepel , hogy a településeinken élő emberek egészségi állapotát javítsuk egy olyan projekt megvalósításával, melyik nem kerül különösebb költségekbe, hanem az emberek számára az egészséges életre nevelést és a betegségek megelőzősét tűzi ki célul, elsősorban a meggyőzés és felvilágosítás eszközével.

Vámosgyörk 2007. október 20.
Hám László
VTSZ elnök