A Vámos Települések Szövetségének 2o18. évi rendezvényei bel és külföldön

A VTSZ 2o18. február 23-25 között megtartott éves közgyűlése döntött a 2o18. évi rendezvények  helyszíneiről,  és  az időpontokról, az alábbiak szerint :
1./   iskolák közötti vetélkedő helyszíne a NAV Római parti Oktatási Központja, május 12.
2./ a VTSZ nemzetközi találkozója Szlovákiában, a csallóközi Felsővámoson / HORNÉ MYTO / kerül megrendezésre,  augusztus 11- 12 – 13  között
3./ a VIRÁG JÁNOS kórustalálkozó, vers és mesemondó vetélkedő Vámosgyörkön lesz, 2o18. október 2o-án.

A közgyűlés ünnepi  vacsoráján megjelent Szabó Károly szakfőigazgató, Polcz  Attila szakfőigazgató, a NAV – IPA  elnöke, dr. Balaska  Andrea főosztályvezető, Kosztyú János igazgató, Tarnai Tamás ov, és Láng – Miticzki András kiemelt fő referens. A február 24-i közgyűlésen jelen voltak, Hám László elnök, Bók Mihály főtitkár, Szabó Ferenc FB elnök Stass Gábor pü-i főmunkatárs, Ménes Andrea polgármester Vámospércsről, Végh Endre polgármester Vámosorosziból, Jadlóczki Lajos polgármester Vámosújfalúból, Váradi Lajos polgármester és Lévai István alpolgármester Sajóvámosról, Gedei Zoltán polgármester Vámosgyörkről, Dékányné Károly Marianna polgármester Somogyvámosról, Ambrus Gellért polgármester Vámosszabadiból,  Felső – vámost / Horné Myto /  Puss András polgármester képviselte, Vámoslucskáról Eduárd Balázs polgár- mester, Vámosudvarhelyről Cemerzan Nicola polgármester és Bartos Csaba alpolgármester, Vámos gálfalváról  Szász  János alpolgármester, Vámosbalogról / Velky Blh / Karol Gál képviselő. Szabó Károly szakfőigazgató előzetesen tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy az iskolai vetélkedő egy csapatát 3 fő / szükség szerint 1 kisérővel /  a PSE  küzdősport szakosztálya nyári táborozásra hívja és várja július 9-14 között. Ehhez a felajánláshoz  csatlakozott  Polcz Attila szakfőigazgató is mint az IPA-NAV elnöke, szintén felajánlott egy nyári túlélő táborozási lehetőséget egy 3+ l fős csapatnak július 2-6 között. A közgyűlésen  SOMOGYVÁMOS polgármestere  DÉKÁNYNÉ  KÁROLY  MARIANNA bejelentette, hogy a  képviselőtestület  felhatalmazása alapján közölheti azt, hogy a 2o19. évi VTSZ nemzetközi találkozóját  SOMOGYVÁMOS kívánja megrendezni.  Ezúton is köszönjük a polgármester asszonynak, és a képviselő testületnek ez a nagyon nemes felajánlást. Természetesen a közgyűlés  a felajánlást elfogadta. Molnár Tamás úr mint tiszteletbeli társelnök az ünnepi beszédében annak is hangot adott, hogy Vámosoroszi  U – 17- 19- es labdarugóit a nyáron ismételten meghívja a PSE egy barátságos derbire, de erre később visszatér. A közgyűlés hangulata, az elfogadott beszámoló, a különféle felajánlások  változatlanul tükrözik azt az összetartást, összetartozást igénylő „családi „ szükségletet  mint ami megvalósult 2o18. február végén a hévízi NAV  telephelyén.

Köszönet érte a NAV – os rokonoknak, barátoknak, és a megjelent rokonságnak !

ISTEN áldja a vámosokat és  a vámosiakat  egyaránt !