AZ ELSŐ NEMZETKÖZI KÖZGYÜLÉS

A  „vámosok a környezetért” sportrendezvény szereplőinek megérkezése után került Vámospércsen a VTSZ III.országos találkozójának megnyitójára. A nyitóünnepség után  a VTSZ határon innen és határon túli települések polgármestereinek,valamint a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnokság vezető munkatársainak részvételével -élükön Dr.Nagy János altábornagy,a szövetség tiszteletbeli társelnökével – megkezdte a szövetség életében első alkalommal megrendezésre kerülő nemzetközi ,ünnepi közgyülését.

A közgyülésen Hám László elnök és Dr.Nagy János altábornagy mint a VPOP vezetője köszöntötte a VTSZ mind a 2o tagtelepülés polgármestereit Méltatták a sportrendezvény résztvevőinek aktivitását,a fogadó települések erőfeszitéseit,és elismeréssel szóltak Ménes Andrea Vámospércs polgármesterének kitünő munkájáról a rendezvénnyel kapcsolatban.

nemzetikozgyules.jpg