Számítógépek kiszállítása november 10.-éig megtörtént. Észrevételezték néhány helyről, hogy nem működtek a gépek, de sajátinformatikusuk  megoldotta azt.
Az MHV illetékességétől segítséget kértünk és kaptunk  karitatív szervezetektől. A megismétlésre ez év februárjától van lehetőség. Október hónap folyamán dr. Nagy János úr és dr. Balaska Andrea úrasszony hathatós segítségével körlevelek mentek ki a környező országok vámparancsnokainak a vámos települések felkutatása céljából. Az eredmények ismertek.
November  26-án délelőtt 11 órakor a VTSZ szervezésében a Budapest III. ker–ben beindult egészségház programot ismerhettük meg. Sajnos kevés érdeklődés volt. Dec. 11-én főtitkár úrral meglátogattuk Dr. Nagy János altábornagy urat a VPOP parancsnokát-szövetségünk társelnökét-  és személyesen kívántunk kellemes ünnepeket és boldog új évet az együttműködésünkben is.
Személyesen jártunk a VPOP legfelsőbb vezetőinél dr. Mózs Elek bevételi főigazgatónál, Dr. Balaska Andreánál a VPOP parancsnoki hívatal vezetőjénél és  Sípos Jenő szóvivőnél. Természetesen személyesen kerestük meg  szövetségünk egyik legnagyobb támogatóját Moldován Tamás urat a VIVA MEDIA vezérigazgatóját. Nem feledkeztünk meg a korábbi  nagy támogatókról sem, mint a Kunságszesz, A & M vámügynökség, Alcufer kft, Fegrup kht, Ökogum kht, Hungarohab kht, Ökopannon kht.
Tagtelepüléseink polgármestereinek lehetőséget biztosítottunk, hogy személyes látogatásaikkal a megyei közgyűlés elnökeinek fejezzék ki a szövetségünk  jókívánságait és kérjék együttműködő támogatásukat. Kértük és továbbiakban is kérjük  településeink vezetőit, hogy térképezzék fel és juttassák el a VTSZ illetékességi területén lévő regionális parancsnokságok címeit, vezetőinek nevét és elérhetőségeiket.

Dec. 14.én volt a Vám és Pénzügyőrség zenekarának jubileumi koncerthangversenye,melyen a magyar és román települések képviseletében vettünk részt Tripó István  Vámosláz polgármesterével. Különleges élmény volt.
Jan. 25.-én  Magyarországon 16. alkalommal megrendezett nemzetközi vámnap központi ünnepségér kaptunk meghívót a főtitkár úrral. Ünnepi beszédében Dr. Nagy János méltatta többek között az elmúl évben megalakult Vámos Települések Szövetségét és hangsúlyozta,együtt- működésünk  fontosságát.  Dr. Veres János évértékelőjében szintén hangsúlyozta a VPOP civil szervezetekkel való kapcsolatainak fontosságát és a kapcsolatok elmélyítését  tűzte ki több más cél mellett.

Megalakulásunk fél éve alatt megítélésem szerint szövetségünk nagyon szép eredményekkel büszkélkedhet. Bizonyítottuk, hogy működőképes a szövetség. 2007 végén elkezdtük szervezni a II. országos találkozónkat. A 2008–as év feladatait a következőkben határozzuk meg.
Kérjük tagtelepüléseinket, hogy juttassák el a VPRP-inak címét, parancsnokainak nevét és elérhetőségét.
Szeretnénk kérni tagtelepüléseinket, hogy állítsuk össze azt az adatbankot, amelyik tartalmazza a megyei közgyűlések elnökeinek és főjegyzőinek elérhetőségeit.
A régiók Vám és pénzügyőrségeinek elérhetőségét, parancsnokaik nevét és címét. Készítsünk egy olyan adatbankot, amelyben a településeink közre tudják adni, hogy milyen lehetőségekkel rendelkeznek a különféle vállalkozások fogadására és letelepítésére.

 

Vámosgyörk 2008. jan. 30.

 

Hám László
VTSZ elnök