Dr. KOCZÓ JÓZSEF: Középkori vámos helyek a Börzsöny – Ipoly vidékén

Kedves látogatóink. Mindíg nagy öröm számunkra, ha településeink történetéből egy újabb fejezet jelenik meg lesz köztudottá.
A vámosmikolai Dr. Koczó József nyugalmazott igazgató úr helytörténész kutatásai nyomán a Börzsöny és Ipoly  környékének névelem kialakulását ismerhetjük meg a tanulmányban, melyik a Karaffa Gyula által szerkesztette Börzsönyi Helikon c. irodalmi folyóirat legutóbbi számában jelent meg. Tisztelettel ajánlom a folyóíratot és a benne a vámos névelem kialakulását fejtegető dolgozatot.
Hám László