Elnöki megnyitóbeszéd Vámosgálfalván

Kedves megérkezettek, vendégek, kedves rokonok.

Szövetségünk életében a nemzetközi találkozók különleges helyet foglalnak el.

A három ország vámos települései által létrehozott rokoni szervezet nemzetközi találkozóját mindig nagy várakozás előzi meg.

A kezdetetktől fogva nagy figyelmet fordítunk  tagtelepüléseinken élőkre, és a munkájukat vámosként élő rokonokra. Érdeklődünk, telefonon, személyesem eljárunk egymáshoz, vetélkedőket tartunk. Mindez nagy figyelemmel és odaadással végezzük. A nyári nemzetközi találkozók megrendezése szövetségünk életében mindig jelentőségteljes. Aki vállalja ennek  megrendezést, az nagyon komoly és odaadó tagja ennek a közösségnek.

Immáron 14. alkalommal tarthatunk nemzetközi találkozót. Az ez évi  készülődés visszanyúlik egy –két évre.

Balogh Elemér polgármester úr évekkel ezelőtt közgyűlésünkön jelezte, hogy 2023-ban Vámosgálfalva lesz a helyszíne a 23-as találkozónak. Ez már azt jelezte, hogy kellő időben és komoly  tervvel készülnek a vámosiak fogadására. Hosszú és nehéz időszak után legyűrve a nehézségeket immár itt vagyunk. Annak örülünk , hogy a világban jelen lévő gondok, problémák ellenére sikerült  ennyiünknek összejönni .

Az előkészületekről rendszeresen tájékozódtunk Bók Mihály főtitkár úr és jómagam. E mellett Házigazdánk szeretett Elemérünk is szinte napi kapcsolatban volt a magyar vámosi vezetőkkel, egyezetvén és egyengetvén mostani találkozónk sikeres lebonyolítását.

E mellett nagy munkát fejtett ki szűkebb környezetében a politikai és civil élet képviselőivel történt megbeszélésekben jelezvén összetartozásunk fontosságát országhatárokon túl is. Ezt a média képviselői is közzé tették és teszik, azért, hogy ismerjék meg az itt élők, szervezetünk céljait és szándékait az emberi kapcsolatok bővítése és elmélyítése területén. Sikerrel jártak azok a kezdeményezések, melyek a két ország vámos vezetőinek találkozóját hozták létre. Ez is azt bizonyítja, hogy hasonló feladatokat végeznek és a párbeszéd és a szakmai eszmecsere előre visz mindkét országban

Kedves házigazdák, szervezők.2010 után, most ismét nálatok a nagy rokonság. Ehhez megfelelően felkészültetek és azt szeretnétek bizonyítani, hogy elkötelezett hívei vagytok annak gondolatnak, mely megalapulásunk óta vezérlő fonal, nevezetesen a vám-os névelemet tartalmazó települések egy közösségbe hozni. A kialakult rokoni kapcsolat nagyon sok rendezvénnyel, találkozóval,versenyekkel,kialakult komoly emberi kapcsolattal ajándékozott meg bennünket.

A 16 alkalommal megrendezett iskolai vetélkedő a „Ki tud többet a Vámosokról,vámos településekről” mindig nagy örömet jelent a gyerekek és a felnőttek számára. Szinte egyedül álló, hogy a vetélkedők lebonyolításához a VPOP és 2010 óta a NAV olyan hátteret biztosít, ahol a szállás, étkezés, írásbeli vetélkedők, sport vetélkedők első rangúan lebonyolíthatók. Mindennek teljes megszervezését a NAV KEKI  munkatársai nagy odaadással, figyelemmel és szakmaisággal teszik, mindannyiunk örömére. Így olyan kapcsolatok alakulnak ki, mint pl. a versenyzők közül, már néhányan a NAV kötelékében dolgoznak, a kísérő tanárok és szülők is réi ismerősként , rokonként köszönthetik egymást. A versenyek díjazását is a NAV  vállalta magára. Megalapította a vándor kupát, melyet a nyertes csapat egy évig őriz és három megnyerés után a sajátjának tulajdoníthat. Így már két kupát kellett újra gyártani. A versenyző csapatokat  helyezésüktől függően nyári táborokba szokták hívni az egyes települések. Érdekes és kellemes színfoltja a vetélkedők befejezése előtt amikor ajándékokat adnak egymásnak a gyerekek, ez is kezdete lehet a kapcsolat tarásnak.

Szintén nagy múltra tekint vissza a Virág Jánosról elnevezett énekkari, majd vers és mesemondó találkozó és verseny, melyet az előző évtől már szóló énekléssel bővítettünk ki. E versenyek és találkozók helyszíne Vámosgyörk , ahol Virág János tanár úr mint igazi néptanító ismertette meg nebulóit a zene és az  éneklés szépségével. Az utóbbi évek nagy változást hoztak településink énekes csoportjainak létszámában. Az anyagi lehetőségek jelentősen csökkentek. Ezért az idei rendezvényünket online formában kívánjuk megrendezni, ahol nincs utazási költség, viszont a legkülönfélébb műsorszámokat be lehet mutatni. Bízunk abban, hogy az idei vetélkedőnk is magas színvonalú és szórakoztató lesz mindannyiunk örömére .

És a legnagyobb rendezvényünk ,seregszemlénk a nyáron megtartandó nemzetközi találkozó. Most ,immár a 14. alkalommal jöttünk össze. A siker előre prolongálva, mert amit idáig láttunk és átéltünk az feltételezi, hogy a nap folyamán ismét örülhetünk egymásnak és újabb szép emberi kapcsolatok épülhetnek, a régiek, pedig elmélyülnek . Ragyogó programot állítottak össze házigazdáink. Szinte minden fellépő és fellépés sikergarantált.

Köszönet hangján kell megszólalnom,ismét  mert az előkészítés a rendezvényünk közhírré tétele,a lebonyolítás mind óriási munkát igényelt. Ezt a munkát  Vámosgálfalva vezetése élén Balog Elemérrel elvégezte és megrendezi a Vámos Telekülések 14. Nemzetközi találkozóját.

Kívánom, hogy minden résztvevő rokon, barát és ismerős érezze magát otthon élvezze az együttlétet szórakozzon jól a különböző műsorszámokon beszélgessetek, osszátok meg egymással örömötöket az újra találkozás jegyében.

Ünnepeljünk együtt .

Isten áldja a vámosokat és a vámosiakat

Vámosgálfalva 2023 augusztus 26
Hám László