Iskola névadó a legnagyobb vámos városban

Tisztelt Egybegyűltek! Kedves Vendégeink!
E mai nap piros betűkkel jegyeztetik kalendáriumunkba, mert most vétetik keresztség alá ez intézmény, nemes urunk Mátyás király neve által – e reneszánsz kort idéző szavakkal köszöntötte Deákné Demjén Ilona a vámospércsi általános iskola igazgatója a nagyszámú vendégsereget az iskola névadó ünnepségén.
 
Iskola névadó a legnagyobb vámos városban
 
A tanév kezdetekor átadott, bővített és felújított, Európai színvonalú iskola ez eddig „nem vétetett keresztség alá”. A  királyi pár – Mátyás király és gyönyörűséges felesége Beatrix királyné – bevonulásával kezdődő nagyszabású ünnepség fő szónoka Ménes Andrea polgármester volt, akit a ceremónia mester – Sütő Csaba tanító – a következő szavakkal hívott szónoklatra: Nemes vendégünk, nagytiszteletű helytartónak adománya és kegyes szócsokra fogadtassék. következőket mondta a névválasztással kapcsolatban: „Amikor a képviselő – testület, a szülők, pedagógusok és diákok véleményével teljesen azonosulva úgy döntött, hogy Mátyás Király nevét adja általános iskolájának, döntésével félreérthetetlenül kifejezte azon akaratát, hogy vállalja ezeréves történelmi örökségét, nem hagyja veszni értékeit, és gyermekeit olyan szellemben akarja nevelni, hogy csírái lehessenek a következő ezer esztendőnek is. A névválasztás kapcsán szempontként lebegett előttünk egy olyan személyiség nevének választása, aki kötődik településünkhöz, s ismert lehet valamiképpen egy 6 éves gyermek előtt is, hisz a legkisebb diákoknak is büszkeséggel kell kiejteni iskolájuk nevét.