Legfrissebb hírek

A Falvak Kultúrájáért Alapítvány bekapcsolódva a közéletbe 2013. –ban is pályázatot hirdetett a MAGYAR KULTÚRA LOVAGJA CÍMRE. Összhangban a pályázatban megfogalmazott feltételekkel Vámosatya Önkormányzatának Képviselő testületének sikerült olyan személyt kiválasztani, aki megfelelt az igényeknek. A kiválasztott személy felkészültsége, érdeklődése, aktivitása, nemzeti elkötelezettsége, feladat megoldó képessége és a közösségért végzett munkája miatt alkalmas a Magyar Kultúra Lovagja címre (az Önkormányzat álláspontja szerint).
A választás Bók Mihály VTSZ főtitkárra esett, azért, mert a felsoroltakon kívül úgy ítéljük meg, hogy mindig előre vitte az adott közösség ügyét, cselekvő részvétele nélkül elképzelhetetlen az együttműködés a Nemzeti adó és Vámhivatallal.
A pályázatot a kiválasztott személyre a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért adtuk be a Falvak Kultúrájáért Alapítványhoz.
A jelölést felelősséggel átgondolva az alábbiak szerint tettük meg:

Pályázat:
Falvak Kultúrájáért Alapítvány
1134 Budapest
Gidófalvy u. 29.
Nick Ferenc Elnök Úr részére

A közösségért dolgozó ember megbecsülése
Bók Mihály Vámos Települések Szövetségének, főtitkárának javaslata: A Magyar Kultúra Lovagja címre

Tisztelt Címzett!

A mai társadalmi rendünk-nemzetünk fejlődésének törvényszerű vele járója, hogy az élet minden területén a KULTURÁLIS KAPCSOLATOKBAN, a társadalmi kapcsolatokban, a gazdaságban és a szellemi élet minden ágazatában növekednek a követelmények. Ma jobban meg kell küzdenünk a sikerekért, sok esetben azért, hogy az eredményeket megőrizzük. Ilyen civil szervezet a VTSZ szövetsége is, melyet a vámos települések és a VPOP hozott létre 7 évvel ezelőtt. Mind két szervezet kezdete óta, de a változások ideje alatt is nagy figyelmet fordított a partneri, a közösségi kapcsolattartásra és a kulturális lehetőségekre. A nemzeti és történelmi tapasztalatok alapján alakulását követően, rövid idő eltelte után a VTSZ nemzetközi szervezetté vált, hisz az alapítók közösen felismerték, hogy kialakíthatjuk a Kárpát-medence vámos településeivel is az együttműködésünket. Nemzetközileg nem sok ilyen jellegű kezdeményezésről halottunk. Bók Mihály főtitkár Úr, akit a kultúra lovagrendjére javaslok a VTSZ megalakulása óta a főtitkári tisztséget tölti be. Részt vett a szövetség megalakulásában és érdemi munkája volt abban, hogy helyes viszonyt alakított ki közöttünk valamint a VPOP-val, valamint a fúzió után a NAV vezetőivel.
Aktív részvételének és a közös elképzelések képviseletének köszönhető, hogy a különböző feladatok végrehajtásában mozgósítja az együttműködést vállaló partnereket, személyes példamutatásának köszönhető, hogy vonzóvá tette a szövetség munkáját. Alakulást követően az együttműködést kiterjesztettük a különböző kulturális kapcsolatokra az eltérő szervezetek közötti hagyományok ápolására. Személyének köszönhető, hogy az adott felek között megtaláltuk az összefogásra a legcélravezetőbb utat.
Bók Mihály a VTSZ főtitkára a közös döntések elhatározások, hagyományok aktív résztvevője, illetve szervezője.
 Bók Mihály egy pomázi családból származik. Apja bőrgyári munkás, anyja háztartásbeli. Általános iskolai tanulmányai befejezése után a villanyszerelő szakmában tanult és szakvizsgát tesz.
Egy sajnálatos baleset után élete más fordulatot vesz, felveszik a Pénzügy és Vámőrséghez. Onnan saját kérésére leszerel, majd irány a külkereskedelem Lignimpex, ITV, és utána közel 30 év a Medimpex Gyógyszer Külkereskedelmi Vállalat. Először vámosztályvezető, majd főosztályvezető, majd vámigazgató. Élete a munka, a család és a rengeteg tanulás tölti ki. munkáját olyan profi szinten végzi, hogy 1985-ben az akkori Magyar Gazdasági Kamara a Vámügyi Tagozat titkárának kérik fel. 1993 februárjában kitalálója, majd alapítója volt a Vámügynökségek és Vámközreműködők Magyarországi szövetségének, ahol alapító főtitkárként 14 évet töltött el. Nyugdíjba vonult.
2007- ben Hám László felkérésére részt vállalt a Vámos települések Szövetsége megalakításában, ahol főtitkárként a mai napig tevékenykedik. Időközben 2011 – ben az általa alapított és Vám Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók szövetségére változott szervezet kérésére társelnökként visszatért. Munkáját mindig, mindenhol megbecsülték! Birtokában van a Vám és pénzügyőrség arany gyűrűje, dísztőre, és díszszablyája, arany kitűzője. Megkapta a Vám Világszervezet elismerő oklevelét is. Nős, 3 gyermeke, 4 unokája van.
2008-ban tiszteletbeli pénzügyőr / ezt a címet a Pénzügyőrség teljes személyi állományának szavazati alapján kapja meg az, akire a legtöbb szavazat érkezik. A 630 szavazatból 4956- ot kapott.
2013 júniusában a VTSZ nemzetközi találkozóján átveszi a Vámosoroszi polgármesterétől a díszpolgári címet.
Ahogyan személyét megismertük, bízok benne, hogy olyan aktív, mint a VTSZ szövetségében, hisz koordinálja, összefogja a társadalmi kapcsolatokat. Munkájának köszönhetően a közösségi kapcsolatok kialakításában és az együttműködésben, mára, figyelemre méltó eredményeket értünk el. A szövetségünk munkáját, szándékát megjelenítette a különböző együttműködésekben, itt a rendezvényekre és a fórumokra gondolok.
Bók Mihály VTSZ főtitkár iránti bizalmunk, abban nyilvánul meg, hogy tapasztalata, személyes szervező munkája érvelő magyarázata, tapasztalata és mozgósító ereje más személlyel nem igen pótolható.
Személye az együttműködésben, az összefogásban és az előrehaladásnak egyik záloga. A főtitkár úr tudja, hogy az együttműködő partnereknél kevés az anyagi forrás, de ez tetemesen növelhető a szellemi erők, a lehetőségek összpontosításával és az együttműködésben rejlő lehetőségek sajátosságával.  Álláspontját mindannyian tudjuk, mely a jó kapcsolatok kialakítására, az eltérő hagyományok tiszteletére és a környezet megismerésére irányul. Mind ez számomra és számunkra személyes példamutatásával bizonyítja. A szövetségünk munkájában így tevékenyen részt vesz, sokoldalúsága miatt szívvel lélekkel dolgozik, ezért is tiszteljük őt. Mindig a megnyilvánulásaiban, nemzetben és ennek egységében gondolkodik, ezzel is bizonyítva, hogy az emberi magatartásban a követelményeknek eleget tesz.
Összefoglalva a közösség érdekében kifejtett eredményes munkájáért, valamint személyes példamutatásáért Vámosatya Önkormányzatának Képviselő testülete a Kultúra Lovagrendjének címére javasolja. Kezdeményezzük a Falvak Kultúrájáért Alapítványnál, hogy javaslatunkat elfogadják és a közösség érdekében végzett kiemelkedő munkájáért a Kultúra lovagjai közzé vegyék fel.
Tisztelettel:
Szász József
Lónyai Menyhért díszéremmel kitüntetett
polgármester

Vámosatya, 2013-09-28

Támogató javaslatok:
Vámos Települések Szövetsége Elnöksége: Hám László elnök úr
Nemzeti Adó és Vámhivatal Központi hivatala: Szabó Károly szakfőigazgató, pénzügyőr, dandártábornok.
SZSZB Megyei Kormányhivatal Vásárosnamény járási Hivatala: dr. Deák Ferenc hivatalvezető
– A Falvak Kultúrájáért Alapítvány döntése:
A pályázatot az alapító lovagok és a kultúra lovagrendje 14 országból felkért 95 tagja a lovagias tettek értékelését elvégezte.  
– A kuratórium 2013. december 04. –én hozta meg döntését.
– Örömmel tájékoztattak, hogy a tanácsadó testület javaslata alapján az Alapítvány a Vámosatyai Önkormányzat jelölését a Magyar kultúra lovagja címre elfogadta.
(Megjegyzés:
Szabolcs – Szatmár Bereg – Megyéből több javaslatot tevő szervezet volt, de sikert 2 szervezet ért el. Vámosatya Önkormányzata Bók Mihály személyében. A másik jelölő szervezet a Kárpátaljai Magyar Könyvtárért Alapítvány.)
– Karácsonyi ajándék: az értesítés átadása
– A Vámosatyai Önkormányzat megteremtette az értesítés átadásának ünnepélyes pillanatait a település karácsonyi rendezvénye keretében.
– A rendezvényen az érdeklődő település lakossága előtt Szász József polgármester ismertette az önkormányzat elképzelését és úgy értékelte, hogy a Képviselő testület megtiszteltetésnek vette, hogy olyan személyiség kaphatja meg a Magyar Kultúra Lovagi címet, mint Bók Mihály.
A rendezvényen a polgármester megköszönte az eredményes példamutató munkáját a főtitkárnak és a település ajándékát átadta.
Fotók az átadás pillanatairól:

 
 
– Az avatási ünnepségre Budapesten a XVIII. Magyar Kultúra Gála keretében került sor.
A gála ideje: 2014. 01. 19.
A Gála helye: Corinthia Hotel Budapest
Az avatási ceremónián Vámosatya Önkormányzatának vezetése Szász József polgármesterrel, Révész Ferenc falugondnokkal, képviselővel, Morvai András képviselővel vett részt. Míg a NAV központi hivatala Szabó Károly szakfőigazgatóval és Kosztyu János főigazgató helyettes urakkal képviselte az együttműködő szervezetet. Az elismerés átadásán meghatározó volt, hogy Hám László a VTSZ elnöke és felesége, valamint Bók Mihály szűk családja is részt vett.
Valamennyinknek felejthetetlen és felemelő érzés volt, a kellőképpen előkészített kulturális program és az átadás ünnepélyes pillanatai.
Mindezek növelték az elismerés megbecsülését, presztízsét, mely a Magyar Kultúra Napjához kötődik. A Falvak Kultúrájáért Alapítvány több elismerő címet adott át a rendezvényen, de a Magyar Kultúra Lovagja címet 14 főnek adományozta. Köztük a Vámosatyai önkormányzat jelöltjének Bók Mihály Urnak. A rendezvényen 13 ország volt jelen és 11 országból kaptak elismerést.
Vámosatya Önkormányzat képviselő testületének nevében ezúton is gratulálok Bók Mihály úrnak a Magyar Kultúra lovagjának.
Legyen az elismerésre büszke és viselje egészséggel.
Szász József
polgármester

Vámosatya, 2014-01-23