Nemzetközi Vámnap

A Vám és Pénzügyőrség -a Nemzetközi Vámnap intézményéhez történt 1992.évi csatlakozását követően – 2o1o-ben immár 18.alkalommal rendezte meg a világ vámosainak január 26-i ünnepi rendezvényét.

 A hagyományoknak megfelelően minden évben a Vám Világszervezet ezen,talán legjelesebb ünnepe keretében kerül értékelésre a testület előző évi tevékenysége, megfogalmazásra kerülnek a szakmai elvárások, valamint az éves feladatok.

 Meghirdetésre került a Vám Világszervezet ezévi szakmai programját hirdető jelmondat,mely 2o1o-ben „Vámhatóság és üzleti szféra:eredményesség növelése a partnerség jegyében”. E kérdéskör ettől függetlenül már évek óta kiemelt szerepet tölt be a testület életében,és nemzetközi mércévelmérve is eredményes.

 Az ünnepi rendezvényre meghivásra kerültek a Vám és Pénzügyőrséggel együttmüködő miniszteriális szervek,hatóságok vezetői,szakmai és civil szervezetek,valamint a legnagyobb gazdálkodó szervezetek képviselői.

 Az ünnepség szerves része,hogy különféle elismerések is átadásra kerülnek. Szövetségünk múltévi tevékenységét Dr.Nagy János altábornagy úr a VPOP parancsnoka kiválónak ismerte el,és ennek eredményeként MÉNES Andreának Vámospércs polgármesterének és Szász Józsefnek Vámosatya polgármesterének a Vám és Pénzügyőrség fennállásának 135.évfordulójára alapitott LÓNYAI MENYHÉRT emlékérem elismerést adott át.

 Szövetségünk elnöksége,valamint a Vámos Települések minden lakosa nevében gratulálunk a kitüntetetteknek,további munkájukhoz, sok sikert,egészséget kivánunk.

     Hám  László                  Bók Mihály                   Sári Lajos
        elnök                                főtitkár                           alelnök