ŐSEINK ÉS HŐSEINK EMLÉKEZETE

Pillanatképek Vámosatya történetéből 3 dimenzióban.
Vámosatya, 2010. 03. 14. (vasárnap) 10 órától 18-ig, benne 13. 30-tól emlékműavatás
Helye: Vámosatya emlékpark
 
Községünk neve először 1289-ben tűnt fel oklevelekben Athya, Athyas megnevezéssel. Nevének „vámos” előtagja azt jelöli, hogy hajdan vámjoggal bírt. Atya faluról először a nagyváradi káptalan irataiban olvashatunk, majd 1321-ben említi először oklevél a falu papját, Pétert. Az 1333-ban készített pápai tizedjegyzék alapján Atya nagy és módos helység lehetett. Államalapító Szent István királyunk törvénye szerint minden tíz falunak templomot kellett építenie. Így építettek templomot Atyán is, ami ma a község közepén áll. A község határában középkori kővár feltárás alatt álló maradványai találhatók melyet Büdy Mihály, Bereg vármegye főispánja építtetett birtokai központjául.

A községen keresztül vezető folyón előbb fából, majd 1875-ben kőből híd épült. A híd fenntartására és az odavezető  utak karbantartására az ott áthaladóknak 1399 óta hídvámot kellett fizetnie. A község lakossága a millennium alkalmából a kiszáradt folyómeder fölött átívelő kőhíd mellett emlékparkot épített a névadó helynek.

2010. március 14-én a község történetét bemutató emlékművet tervezzünk átadni, melyre Önt és kedves családját a község lakossága nevében szeretettel meghívom.