Télűző program köszönetnyilvánítás

Tisztelt Polgármester Úr!
Kedves Lajos!

Köszönettel vettem kézhez a f.év január 31-re szóló télűző program szívélyes hangú meghívóját.
Az elmúlt 2 év alatt mióta rendszeres látogatója vagyok a településnek – lassan vámosinak érzem magam – azt  tapasztaltam, hogy az odaérkező vendégeket őszinte örömmel, szinte családias légkörben fogadod Te is, a jegyzoasszony is és Marosiné Klárika is. Meg természetesen igaz ez Éva nénire, meg a képviselőkre is. Szóval a teljes vezetőségre.

Ezek alapján örömmel tettem eleget a meghívásnak, immár másodszor volt alkalmam a télűző programon részt venni. Ismételten nagyon jól éreztem magam, a többi résztvevővel együtt.
Az külön öröm volt a számomra, hogy ismételten élvezhettem az "asszonykórus" sokszínű, magas szintű előadását, személyes beszélgetést folytathattam a település egyik híres lakosával, Varga Tábornok Úrral (még a kitűnő borát is megkóstolhattam) valamint Dr. Pálla József Pénzügyorezredes Úrral, aki nemcsak hogy aláírta a településsel az együttmuködési megállapodást, de igazából is szívén viseli a vámosiak helyzetét.
A személyes tapasztalataim alapján annak idején lelkes támogatója voltam annak az elképzelésnek, hogy hagyományteremtés céljából ez a rendezvény minden évben megrendezésre kerüljön.
Azt tapasztaltam, – elsosorban a farsangi jelmezes részvétel kapcsán -, hogy a településen még nem mindenki értette meg, hogy az értük, nekik kerül megrendezésre. Írom ezt azért, mert nem nagyon láttam jelmezes párokat.

Fentiektol függetlenül nagyon optimista vagyok a tekintetben – látva a Te és a fent említettek odaadó, pénzben ki nem fejezheto, példamutató munkáját -, hogy egy-két év múlva a település apraja és nagyja egyformán jelen lesz ezen az ünnepségen.
Ezúton köszönöm meg külön is Marosiné Klárika kedvességét amivel elhalmozott az ottlétem alatt.
Jó volt ismét Nemesvámoson lenni.
További munkátokhoz kérem a jó Isten áldását, a település lakóinak jó egészséget kíván barátsággal

a Vámos Települések Szövetségének elnöksége nevében
Bók Mihály
fotitkár