Változások a VTSZ elnökségében

Kétnapos ünnepségsorozat keretében került sor a Vámos Települések Szövetségének ez évi tiszt újító közgyűlésére a Vám – Világszervezet Béla király úti oktatási központjában, azonban ezt megelőzően a Nemzeti Adó és Vámhivatal Vám és Pénzügyőri Szakmai elnökhelyettese Béndek József altábornagy és munkatársai fogadták a VTSZ elnökét, főtitkárát, és a megjelent magyar, szlovák és román polgármestereket a testület Munkacsy u-i Vám múzeumában. A találkozás alkalmából Hám László a VTSZ elnöke emlékszalagot kötött a testület csapat zászlójára. A kölcsönös üdvözlő beszédek után Béndek József altábornagy Vám és Pénzügyőrségért Érem arany fokozatának átadásával ismerte el a szövetség és a testület érdekében kifejtett tevékenyéségét  Sajóvámos Komjáthy Lajosné, Vámosatya Szász József, Vámosgálfalva Keszeg István / Comunei Ganesti/Románia/, és Vámos Roman Svanter /Myto pod Dumbierom/Szlovákia /polgármestereinek.

A megalakulásának ötödik évfordulójára készülő szövetség elnöksége már korábban döntött arról,hogy azon személyek részére akik nagyon sokat tettek a szövetség megalakulásáért, több éves áldozatkész támogatásukért, valami díjat alapit . Hát ez a díj végül is a VTSZ ARANY KITÜZŐJE,ami első alkalommal került átadásra Dr. Balaska Andrea pénzügyőr ezredes, főtanácsos, és Szabó Károly pénzügyőr dandártábornok, főtanácsos részére. Természetesen rajtuk kívül még megemlékeztünk Gombár Gábor, Tarnai Tamás, Láng- Miticzky  András, vagy Sípos Jenő ezredes, szóvivő, és a régiós vezetők támogatásáról is. A polgármestereink nevébenezúton is köszönjük a testületi elismeréseket! Az említett ünnepi pillanatok után került sora NAV és a VTSZ közötti együtt működési megállapodás aláírására, amely lényegében a korábban kötött megállapodás megújítása. Béndek József altábornagy és Hám László kiemelte, hogy a megállapodás aláírása a biztosíték arra, hogy ezen a területen is folytatódhat a hagyományok ápolása. Ezt követően Dr. Gál Veronika a NAV Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézetének főigazgatója és Hám László VTSZ elnök aláírta azt az együttműködési  megállapodást, amely a sport, és a kultúra területén biztositja a további együttműködést. Az együttműködési megállapodások aláírásai megteremtették annak feltételét, hogy a közeli jövőben a regionális parancsnokságok megújíthatják a korábbi megállapodásokat atelepülések önkormányzataival. Az ünnepi hangulat csak fokozódott amikor Nagy József úr mint PSE elnök három boksz zsákot adományozott az egyesület nevében a VTSZ tagtelepüléseinek. A rendkívül értékes adományok Sajóvámos, Vámosgálfalva és Vámosgyörk településeken segítik majd a gyerekek sportolását. Az egész délutáni vidám hangulatot csak tetézte az a munkavacsora melyen megjelent Szabó Zsolt tábornok úr,szakmai helyettes.

Március 19.-én került sor a szövetség 2011.évi tiszt újító közgyűlésére,az új polgármesterek bemutatkozására, az éves munkaterv elfogadására.
A közgyülés  egyhangú döntése értelmében megválasztásra került elnöknek Hám László, alelnök Vámospércs polgármester Ménes Andrea, titkár dr. Balázs László Vámosgyörk jegyzője, elnökségi tagok lettek Keszeg István Vámosgálfalva polgármestere, Csúr Tibor Vámosbalog polgármestere és Sövényházi Balázs Nemesvámos polgármestere. Főtitkár Bók Mihály. Szabó Ferenc az FB elnöke is részletes tájékoztatást adott a szövetség tevékenységéről. Nem született döntés az iskolák közötti vetélkedő idejéről, az ez évi családi találkozóról,és a nyári sport eseményről. Ez ügyekben azonban egy-két héten belül megszülethetnek a megállapodások. Szeptember végén kerül sor a Virág János kórus-találkozóra, ami most először kibővül  vers és mese mondással. A közgyűlésen a NAV-t  Szabó Zsolt, Dr.Balaska Andrea, Kosztyú  János és Tarnai Tamás képviselte.

A közgyűlés végül döntött arról hogy az alapító polgármesterek, valamint Dr. Nagy János altábornagy „örökös tiszteletbeli tag „ illetve „örökös tiszteletbeli elnök” elismerésben részesüljenek. Az erről szóló oklevelek a Virág János találkozón kerülnek majd átadásra.

Ezúton köszönjük a NAV vezetőségének,hogy ez évi közgyűlésünk ismételten ilyen rangos,előkelő helyen  kerülhetett megrendezésre,és köszönjük, hogy a 2007.-ben megkezdett hagyományainkat továbbra is támogatját, azt segítik.

Budapest,2011.március 22.
Bók Mihály
főtitkár