Vámosi települések találkozója

Vámos települések találkozója
(dr. Juhász István)
A hét végén, június 16-18-án tartotta 10 éves, jubileumi találkozóját a Vámos Települések Szövetsége. Az esemény főnapja, 17-e, szombat volt. A rendezvényre nagy erőkkel vonult ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatal is.

A Vámos Települések Szövetsége (VTSZ) 2007-ben alakult. A Szövetség összetartó „ereje”, hogy minden tagtelepülésnek a nevében szerepel a „vámos” kifejezés, ez egyébként feltétele is a csatlakozásnak.
A „vámos” kifejezés utal arra is, hogy a településen a középkorban meghatározó volt a vámszedés. Ez jelenthetett hídvámot, révvámot, gyepűvámot, vásárvámot, de azt is, hogy kereskedelmi forgalomban kitüntetett szerepet játszó harmincadvámot szedhetett a község vagy város.
A Szövetségnek jelenleg húsz tagtelepülése van, többségük magyarországi, de van tagszervezet a Felvidékről (Szlovákiából) és Erdélyből (Romániából) is. Tagok a következő települések:
Felsővámos – Nemesvámos – Sajóvámos – Somogyvámos – Vámos
Vámosatya – Vámoscsalád – Vámosfalva – Vámosgálfalva – Vámosbalog
Vámosgyörk – Vámosladány – Vámosláz – Vámoslucska – Vámosmikola
Vámosoroszi – Vámospércs – Vámosszabadi – Vámosudvarhely – Vámosújfalu

 A Szövetség megalakulását (10 évvel ezelőtt) támogatta a Vám- és Pénzügyőrség is, ezt a partneri kapcsolatot az APEH-hal való egyesülés után a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) is fenntartja. A partnerség nem csak azt jelenti, hogy a NAV elvi támogatást nyújt a szervezetnek, hanem szakmai támogatásban is részesíti, illetve a rendezvények feltételeihez is aktívan hozzájárul, valamint a Szövetség rendezvényein is részt vesz.
Külön is kiemelést érdemel a Pénzügyőr Zenekar, amely a felvonulást zenével vezette fel, az ünnepségen az alkalomhoz illő zenét (Himnusz stb.) játszott, majd kora délután a zsúfolásig megtelt templomban adott nagysikerű koncertet. A jó hangulatú rendezvények az éjszakába nyúlóan folytatódtak.
A felavatott emlékmű. Jobb oldalon Hám László, a VTSZ elnöke.

 A háromnapos rendezvénynek fél ezret meghaladó résztvevőveje volt, és az ilyenkor szokásos programok szerepeltek: emlékműavatás, felvonulás, kitüntetések, oklevelek átadása, együttműködési megállapodások aláírása, néptáncbemutató, gyermekprogramok, korhű ruhákba beöltözés, fényképezkedés. Az ünnepségen a kormányzat képviseletében Szabó Zsolt államtitkár mondott köszöntőt. Természetesen a vidám hangulatot finom ételekkel és jóféle innivalókkal is megalapozták a résztvevők. Az áfa- és jövedéki szabályok betartásáról a NAV gondoskodott.
Külön említést érdemelnek a szakmai programok. A NAV Merkúr Bevetési Egysége tartott bemutatót, vámtörténeti kiállítást tekinthettek meg az érdeklődők, illetve a délután folyamán szakmai konferenciát rendeztek, amelyen adó- és vámtörténeti, illetve helytörténeti tartalmú előadások szerepeltek. A hét előadásból három kifejezetten adótörténeti ismeretekkel bővítette a résztvevők élményanyagát. A további előadások keretében helytörténeti, régészeti ismeretek hangzottak el.

 Igen érdekes volt Dr. Szabó József János hadtörténész előadása, amely a Beregben lévő Vámosatya történetéről szólt, kiemelve, hogy a középkorban komoly hadászati jelentősége volt a település vára (Büdy vár) birtoklásának, illetve a település kilenc hídja jó bevételi lehetőséget (hídvám) biztosított a vár urának (a Tiszántúl vízrendezése miatt ma már csak egyetlen kőhídja van a községnek, hídvámot pedig már nem szednek, a településen élők igen nagy sajnálatára). Számomra a másik emlékezetes előadást Vanderer Ferencné Ili tartotta, aki a somogyvámosi Pusztatornyot mutatta be, a soha fel nem szentelt épületet, amelyhez Koppány vezér néhány története is kapcsolódik.
A harmadik adótörténeti előadást e cikk szerzője tartotta, áttekintést nyújtva a vámtörténelemről.

A kitüntetettek méltatása:

2017-ben az arany kitűzőt kapja:

Lántg-Miticzky András őrnagy fotóművész. Rendezvényeink elmaradhatatlan megörökítője, a Pénzügyőr lap főszerkesztője.  Munkássága egy jelentős része szövetségünk életének dokumentálása. Kiadványaink  képanyagának összeállítója. Szövetségünk életéről a Pénzügyőr lapban is rendszeresen jelennek meg képei.2012-ben az ő kezdeményezésére született meg a vámosok falinaptára, melyen a 12 hónapot egy-egy településünk jellegzetes képe ábrázolja. .

A szövetségünk életéről készült fotókiállítását a közösségi ház folyosóján elhelyezett táblákon tekinthetjük meg.   Köszönjük, ezt az elhivatottságot , melyet 2017 június 17.-én a szövetségünk arany kitűzőjével kívánunk megköszönni .

Nagy László a Kunság szesz zrt. vezérigazgatója. A cég kezdettől fogva nagy figyelmet fordít szövetségünk rendezvényeire. Szinte minden rendezvényünk támogatója. Vízzel, és égetett szeszesitalokkal  és személyes jelenlétével támogatja összejöveteleinket. Mindig különleges élmény a Kunság szesz zrt mézes pálinkáit,  Mátyás pálinkáit és barack pálinkáit  kóstolgatni. Az első olyan kitüntetett, aki a civil szférában dolgozik és értünk sokat tesz. Köszönjük neki ezt a hozzáállást és további munka sikereket és  jó egészséget kívánunk.

Vámosgyörk  kultúrájáért

Dr. Balaska Andrea ezredes főosztályvezető.
Szövetségünk megalakulásától kezdve aktívan szervezi szövetségünk kapcsolatát a vám és Pénzügyőrséggel, és az átalakulás óta a NAV-val.
Szerves összekötő a NAV felső vezetése és szövetségünk vezetői között. Minden rendezvényünk csodálatos háziasszonya,  A Virág János énekkari  verseny  és a vers és mesemondó találkozó zsűrijének tagja.

Szövetségünk egyik legjobb támasza. Vámosgyörk  kultúrájának érdekében évente közreműködik a  kórus és vers és mesemondók találkozóján.
A  polgármester   ezt a komoly munkát a Vámosgyörk kultúrájáért  elismeréssel köszöni meg.

Kosztyu János igazgató úr
Szövetségünk első találkozójától kezdve minden rendezvényünk részese volt, engedélyeivel hozzájárult a pénzügyőr zenekar fellépéseihez, melyeket a vámosgyörki Mindenszentek Templomban évente adtak.
Minden rendezvényünk előtt meggyőződött a területek adta lehetőségekről. Ötleteivel,tanácsaival  hozzá járult sikeres rendezvényeinkhez. Vámosgyörk polgármestere ezt a hosszú távú a településünk érdekében kifejtett  munkát a Vámosgyörk kultúrájáért elismeréssel köszöni meg.

Habókné Pacsai Mariann A Visontai Kovách László Katolikus Ált. Iskola művésztanára
A 10 éves emlékmű elkészítésében óriási munkát vállalva egyedül készítette el az emlékműre kerülő vtsz logót és a 23 címert. Tanárok,tanulók és segítők keze munkája a címerek festése és kontúrozása. Szervezte és koordinálta a készítést és kivitelezést. Az időt álló és nagy szakmai tapasztalatot igénylő munkát a polgármester egy tárgy jutalommal kívánja megköszönni.
Vámosiak Szíve.

Bók Mihály úr.
Szövetségünk főtitkára a kezdetektől szerves és elválaszthatatlan tagja szövetségünknek. Mindenki Misi bácsija évente több alkalommal látogatja meg tagtelepüléseinket,ott mindenkivel a rég jó rokoni kapcsolatot ápolja. Személyes kapcsolatai révén a legfontosabb kapocs a NAV és szövetségünk között. Valódi főtitkár, aki mindent megszervez, mindenhová elmegy ,mindent megbeszél és értesít. A motorja szövetségünknek. A vámosok és a vámosiak mind olyan csupa szívű emberként ismerik, aki megy-jön, hoz-visz, szervez élő készít és megvalósít.

A Hám Eszter által létrehozott Vámosiak közössége részére létrehozott egyszeri  díjat az adományozó felkérésére Ménes Andrea Vámospércs polgármestere,. Csúr Tibor Vámos Balog polgármestere, és Balog Elemér Vámosgálfalva polgármestere  adja át a vámosiak közössége nevében.

Az alkotás a Partiumból származó és Margittán született Gáspár Géza  1996 óta Detken dolgozó és Floridában élő szobrászművész és keramikus keze munkája. Az emberi szívet mintázó alkotás különleges látásmódról ad tanúbizonyságot. Felvillantva annak sokszínűségét és nagyszerűségét. A szívvel munkálkodó ember szerteágazó és mindig egy tőből fakadó örökmozgó és működő sokrétűségét, színességét .Az alkotás rakott technikával készült, mely különleges színárnyalatot és felületet biztosít az alkotásnak. A művész kiemelkedő munkái, a MOL szíve és a szent Borbála megformálása.

A NAV által kitüntettek
A kitüntetéseket  Polcz Attila dandártábornok a NAV  rendészeti szakfőigazgatója adja át Hám László vtsz elnök és Bók Mihály főtitkár  A  vtsz  10 éves fennállása óta kifejtett együttműködő munkájukért a NAV üvegből készült gyémántplasztikáját kapják  belső beírással díszdobozban.  A NAV arany oklevelét kapta Csúr Tibor Vámos Balog polgármestere és Pavel Greksa Mytna polgármestere a hosszú időn keresztül végzett segítő együttműködésért.

Ünnepi beszéd 2017. június 17.
Kedves rokonok!

10. éve annak, hogy itt Vámosgyörkön összejöttünk először, hogy megismerkedjünk egymással.  2007 januárjában  a keresgélés és próbálkozás meglepő módon kivétel nélkül minden település vezetője pozitívan fogadta közeledésemet. Több polgármester nagyon helyeselte a kezdeményezést, hiszen már ő is gondolkodott ezen. Igazán nagy volt az örömöm mikor  Nagy János altábornagy a VPOP parancsnoka is érdeklődéséről adott tanúbizonyságot és meghívta a településeink vezetőit február elején Budapestre a Mátyás utcai klubba, ahol is először találkoztunk mi település vezetők . Az első találkozásunk is olyan volt, mint akik már régen ismerik egymást. Közösen elhatároztuk, hogy megalakítjuk a vámos települések szövetségét. Szövetségre léptünk mint annak idején a magyar törzsek. Megrendeztük az 1. országos találkozónkat 2007 június 1-3.

Azóta sok víz lefolyt a vámosgyörki Rédei nagy patakon , esetenként talán több is mint kellett volna.
Az elmúlt 10 év nagyon sok szép és emlékezetes rendezvényt adott e széles tagságnak. Időközben szövetségünk nemzetközivé vált , hiszen szlovák és román testvértelepüléseink is csatlakoztak. Így hát a Kárpát-medencében jelenleg megtalálható vám-os névelemet tartalmazó települések 90 %-a tagunk.
Mint tudjátok évente három rendszeres találkozónk van, melyben gyermekvetélkedő, énekkari és mesemondó találkozó és  számozott nemzetközi találkozónk van.

Nem kívánom  részletezni találkozóink hangulatát, milyenségét,sikerét. Egy biztos, hogy a rendező települések apraja-naggya  kivette a részét a szervezésből, lenbonyolításból . Mindenki a találkozók hevében égett. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindent beleadtak, hogy méltó képpen fogadhassák a messzi tájakról érkező rokonokat.

A 10 év együttműködésének gazdagságát több számadat is jól fémjelzi. Így pl. a nagy országos és nemzetközi találkozók beszédes számadatai a következők:

2007 Vámosgyörk     1100 fő

2008 Nemesvámos     2500 fő
2009 Vámospércs      4300 fő

2010 Vámosgálfalva  12000 fő

2011                               

2012 Sajóvámos         2500 fő

2013 Vámosoroszi     2200 fő

2014                              

2015 Mytna                1800 fő

2016 Vámosújfalu      2300 fő vett részt.

A 10 gyermekvetélkedőn 800 vámosi gyerek és kísérőik vettek részt, akik megismerkedhettek a vámosok  és az adózás történetével és játékos formában ismerkedhettek meg a pénzügyőri és adózási munkával. A korábbi versenyen részt vevő gyerekek közül, már van, aki azóta felnőttként a NAV kötelékében szolgál.

A kórustalálkozókból bár csak azon települések tudnak részt vállalni, ahol kórus működik. Számuk 15, műsoraikban helyt kaptak a környék hagyományos dalai, nagy sikert aratva a hallgatóságban. A 6 rendezvényen összesen 1412 énekes és kísérőik vettek részt.

Az 5 vers és mesemondó találkozón összesen 97 kisiskolás gyermek és felnőtt mutatta meg tudását. Az életkor tekintetében 60/40% a megoszlás a gyermek versenyzők javára a felnött indulókkal szemben. Különleges színfoltjai a versenyeknek, a szűk környezet által megőrzött mesék, annekdóták  közzététele, amit egy CD lemez örökítet meg.

A találkozókat követő, vámosgyörki mindenszentek templomi koncertek a Pénzügyőr Zenekar magas színvonalú előadásában különleges élményt jelentenek mindenki számára. A 6 alkalommal több mint 1500-an hallgathatták meg ezeket a koncerteket, melyről a egri Szent István rádió készített hangfelvételeket, amit a rádióban sugároztak.

A 10 év rendezvényeit mintegy 32500 vendég látogatta, tehát a 10 év majd 33000 felnőttet és gyermeket „mozdított meg”, ismertetett meg egymás értékeivel, történelmével, hozott közel településeket itthon és a szomszédos országokban is, teremtett őszinte barátságokat.

Beszédes adalék, hogy a tagtelepülések lakóinak összlétszáma kb. 25400 fő.

Nagyon érdekes színfoltja volt rendezvényinknek, amikor a Pénzügyőr Sport Egyesület Tömegsport szakosztályának kerékpárosai a nagy találkozók előtt egy távolabbi vámos településről indulva a találkozó tiszteletére esetenként több száz kilométert kerékpározva hozták a szövetség zászlaját és a megnyitón átadták a rendezőknek. Ez most is így volt. Vámosmikoláról tegnap indult 15 fős társaság becsülettel  kerekezte a 160 km- ert. Számukra ,akik a NAV kötelékében vámosként dolgoznak nagy kihívás és felejthetetlen élmény a túrán való részvétel. Mindig szívesen és örömmel jönnek. Ők már egy összeforrott jó csapat. A túrázók kíséreteként a településeink kiválasztott kerékpárosai fogadják, kísérik őket.

2010-ben szövetségünk díjat alapított azon személyek részére, akik munkájukkal nagyban segítik a szövetség munkáját. Kitüntetettjeink között a Vám és Pénzügyőrség, valamint a NAV felső vezetői találhatók .Így Nagy János vezérőrnagy, Dr. Balaska Andrea ezredes , Szabó Károly vezérőrnagy,Kosztyu János KEKI igazgató, Dr. Asztalos Gézáné KEKI ny. igazgató, Kapi Horváth Ferenc ezredes karnagy a p.ü. zenekar vez..karnagya. Tarnai Tamás őrnagy,.

Meg kell említenem a Vám, Jövedéki és Adóügyi Szolgáltatók Szövetségét, melynek tagvállalatai rendszeres támogatásban részesítik szövetségünket. Mostani rendezvényünk sem lehetne ilyen színvonalú nélkülük. 21 tagvállalat támogatja valamilyen formában rendezvényünket. Köszönet a szövetség társelnökének Bók Mihály úrnak, aki a mi főtitkárunk is, Aki teljes szívvel és odaadással viseli mind két szövetség búját, baját, örömét, boldogságát.

Mostani találkozónk anyagi bázisát a vámosgyörki önkormányzat és a vtsz biztosítja.

Idő közben szervezetünk tagtelepülései szoros kapcsolatot ápolnak a NAV megyei igazgatóságaival és megújítják korábbi együttműködési megállapodásaikat. Így történt ez Szabolcs Szatmár-Bereg Megyében, Borsod –Abaúj Zemplén megyében,Hajdú-Bihar Megyében és Most aláírásra kerül Vámosgyörk és a NAV  Heves Hegyei Igazgatósága között. A többi megyében is folyamatban vannak az együttműködési megállapodások előkészületei.

Ma nagy megtiszteltetés éri a  vámos településk szövetségét, mert az IPA  International Police Association Magyar Szekció Nemzeti Adó és Vámhivatali Szervezet és a Vámos Települések Szövetsége közötti együttműködésről szóló Együttműködési Megállapodást írunk alá.

Ez a megállapodás lehetőséget biztosít tagtelepüléseink és az IPA magyar tagozatának közösen való megjelenésére, egymás rendezvényein való bemutatkozásra egymás életének : kultúra, művelődés, sport, oktatás, nevelés, felvilágosítás, egészségmegőrzés, idegenforgalom  terén való együttes és kölcsönös előnyökön nyugvó bemutatkozásra.
Nagy lehetőség előtt álunk, amit tartalommal megtöltve mindkét fél számára nagy előnyöket jelenthet.

Kedves rokonok!
Rendezvényünk programjait úgy válogattuk össze, hogy minden gyöngyszem ragyoghasson. A legkisebbektől a legnagyobbakig. Találkozónk egyben a vámosgyörkiek falu napja is azzal a céllal, hogy szélesebb körben lehessen ismertségeket, barátságokat kötni. A Virág János énekkari verseny  és a vers és mesemondó találkozó ebben az évben elmarad és műsoraitokat a délutáni programba építettük be. Remélem, hogy minden fellépő a tudása legjavát hozza elénk bizonyítván, hogy nagyon sok gyémánt él településeinken Nagyon jó szórakozást és kellemes időtöltést, új ismeretségeket és barátságokat kívánok .

Isten áldja a vámosokat és a vámosiakat.

 A kapcsolódó képgalériát ide kattintva érhető el >>