Versenyfelhívás

Legyen Ön is vámosi KompoSZTÁR!
A Községi Híradó versenyt hirdet a komposztálási program résztvevôi között. Várjuk a komposztáláshoz kötôdô fényképeket, írásokat. A lapunkhoz eljuttatott legjobb fotók és írások beküldôi között hasznos tárgyjutalmakat sorsolunk ki a program tavaszi értékelésekor. A legjobb képeket, cikkeket a nyilvánosság elé tárjuk. A komposztláda tartalma, Hunyadvári Laura rajza.

Kérjük, juttassa el ezt a kitöltött naplót 2010 május 10-ig a polgármesteri hivatalba! A községházán, valamint a községi hulladékudvarban készséggel szolgálunk további tanácsokkal, segítséggel.

Nemesvámos Község Önkormányzata
8248 Nemesvámos, Fészek u. 7. Tel: 88/505-580
Fax: 88/505-591, e-mail: polgarmester@nemesvamos.hu , www.nemesvamos.hu
Komposztálási információk: www.humusz.hu, www.kothalo.hu, www.kukakbuvar.hu

Nemesvámos önkormányzata a környezettudatos hulladékgazdálkodás érdekében,és a komposztálás elterjesztésére pályázati programot valósít meg 2009 ôszétôl. Ennek célja a kommunális hulladék csökkentése, a környezet, a levegô, a hulladéklerakók terhelésének mérséklése. Megvalósítására 300 darab komposztáló láda ingyenes lakossági használatára, nyílik mód.
Eredményes komposztálást, jó termést kívánunk!
Sári Lajos polgármester