VTSZ közgyűlés

Beszámoló a Vámos Települések Szövetségének 2011 évi tevékenységéről.
2012 március 24.

Tisztelt Közgyűlés! Kedves Rokonok!

Ismét egy évvel öregebbek lettünk. Immáron megalakulásunk 5. eltelt évét ünnepelhetjük. Alapszabályunk rögzíti , hogy a vám-os névelemet tartalmazó települések történelmi örökségüknél fogva keresik és ápolják saját és szövetségünk tagjai közötti kapcsolatokat az élet különféle területein.
Kezdetektől fogva ez így volt és az elmúlt évben is. Részt vettünk egymás ünnepein, rendezvényein és ápoltuk kapcsolatunkat a vám-os tevékenységet napjainkban foglalkozáskén, hívatásként végzőkkel a NAV munkatársaival.
Az elmúlt év március 19-i közgyűlésünk úgy határozott, hogy tekintettel a gazdasági válság pénztelenségi következményeire a települések találkozóját nem minden évben fogjuk tartani, hanem, amikor a rendezésre jelentkező van amit változatlanul fontosnak és a legjelentősebb  rendezvényünknek tartunk. A másik két rendezvényünk megtartását a közgyűlés nem szabályozta. Tettük ezt azért, mert a településeink gyermekei számára szervezett vetélkedőt az együttműködési megállapodásunk alapján a NAV szervezi, helyet, szálást, ellátást biztosítva a településeinkről érkező három fős csapat és kísérőik részére akik összemérik tudásukat a településeink és a vám-osok történelméből. melyet ezúton is tisztelettel köszönünk.
A Virág János kórus és most már vers és mesemondó találkozót a településeink tagdíjából és szponzorok támogatásával Vámosgyörkön rendeztük eddig.
 
Engedjétek meg, felsoroljam a teljesség igénye nélkül azokat a rendezvényeket, melyen szövetségünk  az elmúlt évben jelen volt,vagy részt vettünk.
2011 április 1-hatállyal Vida Ildikó a NAV elnökasszonya más fontos feladatok ellátása miatt felmentette szolgálatai aló Béndek József altábornagy urat és Arnold Mihály ny. altábornagyot nevezte ki a NAV vámszakmai elnökhelyettesének. Főtitkár úrral látogatást tettünk Arnold úrnál és megtárgyaltuk a NAV és a vtsz közötti együttműködést. Megnyugodva nyugtázhattuk, hogy a változás nem jelenthet törést a korábbi együttműködésben.
2011május 28.-án rendeztük a gyermekvetélkedőt, mely új helyen a NAV KEKI Oktatási Központjában volt, ahol most is vagyunk. Ez az új helyszín tágasabb, nagyobb, több lehetőségre ad alkalmat a versenyek lebonyolítására. Ismételten nagy szeretettel és odaadással fogadtak bennünket és a vetélkedő maradandó élményt nyújtott gyermeknek, felnőttnek egyaránt, még akkor is, amikor néhány  esőcsepp próbálta megzavarni a jó hangulatot, melyhez a pénzügyőr zenekar adta meg az alaphangot. A versenyt immáron harmadik alkalommal a sajóvámosi gyerekek nyerték és a Vám és Pénzügyőrség által alapított vándorserleget végleg megkapták,amellett, hogy egy hetet tölthettek a Mátrában a NAV üdülőjében.
2011 május 30-án főtitkár úrral  Csúr Tibor elnökségi taggal és Kollárdiné Olgával látogattunk el Vámosfalvára (Mytna). Az utóbbi időben Pavel Greksa polgármester urat kérdeztük, hogy a jövőben  hogyan képzeli el az együttműködést szövetségünkkel, mert a kommunikáció minimálissá vált,még úgy is, hogy honlapunkon lévő magyar nyelvű szöveg egy kattintásra szlovákra, románra, vagy más nyelvekre is le tudja fordítani a szöveget.
A polgármester úr pozitívan nyilatkozott, sőtt kilátásba helyezte, hogy a szövetség küldjön táncosokat a novemberben náluk megrendezendő tánc maratomra. Sajnos a meghívás elmaradt, de az ígéretek sem valósultak meg.
Egyenlőre úgy tűnik, hogy Vámosfalva csak névleg tagja szövetségünknek.
2012 júliusában Somogyvámos adott otthont a gyermekvetélkedőn 2. helyezést  elért szlovákiai Nagybalog tanulói és kísérői számára felejthetetlen egy hetet ott eltöltve.
2012 augusztus 13.-án vettünk részt a szlovákiai Felsővámos falunapján, ahol kopjafát és felújított kultúrházat avattak. Nagyon szép színfoltja volt a rendezvénynek a településről összegyűjtött régiségek kiállítása.
2012 augusztus 20-án Vámosmikolán volt falunap melynek keretében írták alá a NAV Közép Magyarországi Vám-és Pénzügyi Regionális Főigazgatóság együttműködési megállapodását. A település egy boxzsákot kapott ajándékba a NAV-tól 2011 augusztus 27.-én Somogyvámoson ünnepeltünk, mikor is a települést a somogy megyei közgyűlés a Somogyország kincse címet adományozta a somogyvári pusztatorony miatt. Az ünnepség keretében történt meg a NAV Dél dunántúli Regionális Vám és Pénzügyi Főigazgatóságával való együttműködési megállapodás aláírása 2011 augusztus 31.-én Nemesvámosi falunap adott alkalmat a NAV Középdunántúli Regionális Vám és Pénzügyi Főigazgatósággal történő együttműködési megállapodás aláírására.
2011 szeptember 30-október 1 között került megrendezésre a 3. Virág Jánosról elnevezett énekkari találkozó és először a vers és mesemondó találkozó.
A már hagyományosa Vámosgyörkön megrendezésre kerülő rendezvényt az elmúlt évben is 14 kórus és 17 vers és mesemondó látogatta meg.
Ez utóbbiról hangfelvételt készített a Szt. István Rádió és a hanganyaggal rendelkezünk, melyből hangos könyvet szeretnénk készíteni. Ennek néhány adata és információja hiányzik. Az árajánlatot ez után tudjuk megkérni a sokszorosító kiadótól.
2011 decemberében két aláírási ceremónia volt a szövetségünk települései és a NAV illetékes regionális parancsnokságai között. Aláírás történt Szombathelyen és Debrecenben. Vámoscsalád és Vámosszabadi a NAV Nyugat-Dunántúli Régió parancsnokságával, míg Vámosatya,Vámosoroszi és Vámospércs a Észak-Alföldi Régió Parancsnokságával írt alá együttműködési megállapodást.

Kedves rokonok! Tisztelt közgyűlés!
Röviden ennyi volt azon  események a sora, melyen képviseltettük magunkat és demonstráltuk összetartozásunkat a vámos tevékenységet napjainkban végzőkkel.
Szövetségünk 5. jubileumi évében elmondható, hogy hűek maradtunk alapszabályunkhoz és tovább erősítettük összetartozásunkat. Remélem, hogy a következő évünk is legalább ilyen hasznos és értékes lesz.
Kérem a tisztelt közgyűlést, hogy beszámolómat elfogadni szíveskedjék.

Hám László
Vtsz elnök

VTSZ közgyűlés